Events

nov
26

Regionálny klub koučov

• Pre koho je určený?
Pre koučov, absolventov našich workshopov resp. uceleného kurzu a sympatizantov koučingu žilinského regiónu. Event je organizovaný a zabezpečovaný Slovenskou asociáciou koučov (SAKo) a paralelne sa koná aj v Bratislave, B. Bystrici a v Prešove (prípadne Košiciach). Informácie o konkrétnom termíne a programe hlavnej témy nájdete na stránke SAKo (www.sako.sk).
• Čo je obsahom?
Rozvoj zručnosti koučovania, zdieľanie skúsenosti podľa záujmu zúčastnených, ukážky používaných nástrojov, učenie sa navzájom.
• Miesto konania?
Koučovňa ZAKO, Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina.
• Čo mám urobiť, aby som sa mohol zúčastniť?
Prihlásiť sa mailom na adrese info@kouci.sk.
• Koľko trvá jedno stretnutie a koľko zaplatím?
2 hodiny, vstup je bezplatný – stačí sa prihlásiť na vyššie uvedenej adrese. Uzávierka počtu prihlásených je 2 dni pred termínom konania klubu.
• Kto vedie takéto stretnutie?
Vždy jeden z profesionálnych koučov zo žilinského regiónu.

FB: //www.facebook.com/ZAKOzilinskikouci/