Events

nov
07

Koučovanie na pracovisku – 1. nadstavbový modul

Koučovanie na pracovisku – 1. nadstavbový modul

„Od koučovacích techník ku koučovskému mysleniu“

Dvojdňový rozvíjajúci modul pre absolventov základných kurzov koučovania trvajúcich najmenej 60 hodín a spĺňajúcich kritériá ICF.

Koučujúci lídri a manažéri v ňom získajú užitočné podnety a ďalšie nástroje na prechod od „technického“ koučovania ku koučovskému mysleniu a vlastnému štýlu koučovania na pracovisku.

Termín:
7. november
2019
10.00 – 12.00
14.00 – 16.30
18.00 – 20.00

8. november 2019
09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Miesto konania:
Koučovacie stredisko Co/Man v Tajove pri Banskej Bystrici, 976 34 Tajov č.1127

Koučujúci manažéri a lídri nemajú dosť času na ucelené koučovacie rozhovory. To však nemusí byť dôvod na upustenie od koučovania, ale naopak – príležitosť na zjemnenie svojej schopnosti rozpoznať tzv. koučovateľné momenty a na prehĺbenie svojich koučovacích zručností.

Ak ste koučujúci líder či manažér, tento nadstavbový modul vás posilní vo vašich existujúcich koučovských kompetenciách a pomôže vám rozvinúť si schopnosť mikrokoučovania alebo tzv. 5-minútového koučovania na pracovisku. Nájdete si v ňom odpovede najmä na tieto otázky:

  • Ako aplikovať osvojené koučovacie nástroje do každodenných pracovných interakcií so spolupracovníkmi (tímové porady a mítingy, hodnotiace a rozvojové rozhovory, náhodné stretnutia na chodbe, krátke rozhovory v kuchynke pri káve, atď.)
  • Ako pri bežných manažérskych interakciách identifikovať koučovateľné momenty (coachable moments)
  • Ako autenticky a konštruktívne posilňovať zdroje spolupracovníkov, aby s každou úlohou rástla ich kompetentnosť a zodpovednosť
  • Ako a kedy pri koučovaní na pracovisku využívať konštruktívne počúvanie, umenie prepočuť, techniku normalizácie a iné  koučovské „špeciality“
  • Ako stavať na vlastných silných stránkach, rozvíjať svoj vlastný koučovací štýl a cítiť sa pri koučovaní na pracovisku čoraz komfortnejšie.

Nadstavbovým modulom vás budú sprevádzať dve dlhoročné profesionálne koučky – priekopníčky koučovania na Slovensku, zakladateľky SAKo a ICF SR, ktoré najprv začali koučovať ako manažérky:

Zlatica M. Stubbs, PCC, ZAKO-žilinskí kouči,  ZMS Consulting & Coaching s.r.o. a

Klára Giertlová, PCC – Co/Man, 1. systemická spol. s r. o.

Cena 2-dňového nadstavbového modulu: 600 Eur.

Registrácia a platba dopredu: https://lnk.sk/nG09