PhDr. Mgr. Jarmila ZÁBORSKÁ, PCC
e-mail: jarmila.kurhajcova@gmail.com
tel.: +421 905 557 693
web: www.kouci.sk

Profesionálny externý senior kouč, tréner, HR senior konzultant:

Pôsobila v rôznych manažérskych pozíciách. Riadila procesy a viedla tímy od 8 do 3000 ľudí. Je špecialista pre externý koučing zameraný na riešenia, oblasť personálnu, vzdelávania a aktívneho trhu práce. Problematikou osobného rozvoja človeka sa zaoberá od roku 1991 a v roku 2003 začala pôsobiť v podnikateľskom prostredí. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v Bratislave v r. 1996 pre oblasť vzdelávania, v roku 2000 získala doktorát z odboru andragogiky a v roku 2010 v Prahe absolvovala výcvik profesionálneho externého kouča. Kredibilitu medzinárodnej International Coach Federation (ICF) PCC obhájila v roku 2017.
Od roku 2006 transformuje koučing do pracovného prostredia spoločností na Slovensku s cieľom zvýšiť výkon a kreativitu zamestnancov, zefektívniť interné procesy a priniesť spoločnosti vyššiu kvalitu konkurencieschopnosti. Od roku 2005 doporučená a registrovaná ako Osobnosť v oblasti vzdelávania a poradenstva v SR (Hubners Who is Who) a v roku 2018 nominovaná ako lektor roka. V roku 2016 prevzala Národnú cenu v SR za poskytovanie nadštandardných služieb prostredníctvom „Koučingu ako interaktívneho a účinného nástroja v procese poradenstva na trhu práce“. Do decembra roku 2017 má odkoučovaných 1600 hodín.
Profesionálne rozvíja povedomie o koučingu . Do roku 2013 (ako člen SAKO a jeden z jej predsedov) s pôsobnosťou na SR a od roku 2014 aktívne v žilinskom regióne ako jeden zo zakladajúcich členov združenia žilinských koučov (ZAKO). Pôsobí ako lektor-kouč pri realizácii workshopov a 78 hodinového kurzu „Koučovanie na pracovisku“ pre všetky úrovne manažérskeho riadenia.
Spätná väzba od klienta, ktorá vystihuje všeobecne jej prácu (J.Krížiková, ING Živ.poisťovňa):
„To, čo som vďaka tebe a môjmu výkonu získala, nie je len profit exkluzívnej dovolenky od zamestnávateľa, ale hlavne moja vyššia sebaistota a sebadôvera“.

Spolupracujúce firmy, referencie:

ADULT AKADEMY, ING Životná poisťovňa, ELTECO, ACJ, ENEL, GGB, Parker Distribútor, Súdy, policajné zložky, verejná a štátna správa…

 

Spätná väzba od koučovanych MNG či pracovníkov:

„To, čo som vďaka tebe a môjmu výkonu získala, nie je len profit exkluzívnej dovolenky od zamestnávateľa, ale hlavne moja vyššia sebaistota a sebadôvera.“ 

                                                                                              Janka Krížiková, ING