Články

Koučing – Individuálne a Tímové koučovanie manažérov a podnikateľov

Individuálne koučovanie manažérov, predajcov, podnikateľov, tímové koučovanie, koučing a jeho využitie v praxi.

1. INDIVIDUÁLNE KOUČOVANIE

Proces od 1 mesiaca do 6 mesiacov

 • Žiada klient individuálne.
 • Žiada zamestnávateľ pre svojho manažéra, obchodníka, predajcu, poradcu, a podobne.

2. TÍMOVÉ KOUČOVANIE      –      TÍM FLOW PROCES

Skupina 6-8 osôb v procese od 4 hodín do 6 mesiacov v prostredí zamestnávateľa.

Benefity team flow:

 • Potenciál tímu
 • Efekt dlhodobý
 • D: DUO= dôvera, uvedomenie, (z)odpovednosť
 • Rozvoj
 • Odhodlanie

Klasický postup                               Team flow postup

Hovoriť ľuďom, čo majú robiť             Inšpirovať

Ohraničenie kompetencií                     Priestor pre sebarealizáciu

Prísna hierarchia                                    Partnerstvo

musím                                                       chcem

Proces:

Analýza potreby zmeny (fluktuácia, lojalita, efektivita, konštruktívna kritika, vychádzanie členov v tíme)

Metóda sprevádzanie tímu pri riešení pracovných úloh (projektu)

Dve línie súbežne:

 • Dosiahnutie pracovného cieľa, výsledku
 • Rozvoj tímu/vzťahov

Témy Tím Flow:

 • Firemná stratégia
 • Nové / stagnujúce / rozvojové projekty
 • Reštrukturalizácia (reakcia na hospodársky pokles)
 • Obchodné plány – firma / oddelenie / tím
 • Uvedenie nového produktu na trh
 • Zvýšenie kvality vývoja IT riešení
 • Rozvoj pokročilých obchodníckych zručností
 • Firemná kultúra
 • Integrácia nových členov tímu, nasledovníctvo

KEDY ŽIADAŤ O KOUČING

Témy či procesy

 • Keď chceme zefektívniť, či nastaviť pracovné procesy.
 • Keď stojíme pred nejakým rozhodnutím (výzva či príležitosť) a máme na to málo času.
 • Potrebujeme rýchlejšie dosiahnuť želané výsledky.
 • Práca odo mňa vyžaduje vyšší a vyšší výkon a mám pocit, že som už na hranici svojich možností.
 • Doteraz som bol úspešný(á) a tento stav je čoraz ťažšie udržať, stojí ma to stále viac úsilia.

Degustácia koučingu – Odborné semináre o koučingu

Koučing ako nástroj moderného manažéra – koučovanie ako efektívna metóda rozvoja firmy

Obsah:

 • Pojem „KOUČ” a „KOUČING”.
 • Kde a kedy je možné ho použiť.
 • Samostatnosť a zodpovednosť ako výsledok koučovania.

Čo účastník získa:

 • Pochopí rozdiel konania u PORADCU – MENTORA – KOUČA – MANAŽÉRA.
 • Bude poznať, kedy a v akých situáciách môže nástroje koučingu použiť u seba, vo svojej firme, vo vzťahu k podriadeným.
 • Posilní svoje vedomie o tom, že viesť zamestnancov k samostatnosti a zodpovednosti je silným motivačným faktorom, ktorý vedie k zvýšeniu výkonu i výkonnosti.
Koučing a jeho využitie v praxi

Obsah:

 • Situácie a procesy na pracovisku, kedy je koučing účinným a efektívnym nástrojom.
 • Koučing ako nástroj, ktorý mení nežiaduce postoje či návyky.

Čo účastník získa:

 • Rozšíri svoje sebapoznanie a sebavedomie v rozhodovacom procese.
 • Osvojí si zručnosť efektívneho riešenia konfliktov.

No Comments :