Mgr. Peter SEEMANN, PhD., ACC
Systemic Coaching Therapy and Education

e-mail: scan@scan.sk
web: www.kouci.sk
tel.: 0241 903 310 247

Kouč, psychoterapeut, lektor:
Vysokoškolské vzdelanie získal v roku 2002 na Univerzite Komenského v odbore Psychológia. Od ukončenia štúdia a nadobudnutia pedagogickej spôsobilosti je pedagógom na Žilinskej univerzite. V roku 2007 si cez Európsku asociáciu psychoterapeutov komplexne doplnil svoje vzdelanie v odbore systemickej psychoterapie. V roku 2009 na Žilinskej univerzite získal „veľký“ doktorát s dizertáciou na tému „Strategické myslenie ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach dopravy“. V roku 2008 ukončil komplexnú prípravu profesionálneho kouča a kredibilitu medzinárodnej organizácie International Coach Federation (ICF) „ACC“ získal v roku 2018.
V koučovskej praxi sa zaoberá hľadaním a rozvíjaním potenciálu manažérov a ich tímov. Trénuje a vzdeláva v komunikačných, prezentačných a iných mäkkých zručnostiach. Psychoterapeuticky sprevádza jednotlivcov i páry pri riešení strachov, osobných či vzťahových problémov .
Od roku 2008 sa aktívne venuje koučingu manažérov v podnikateľskom prostredí. Hovorí 3 jazykmi (anglicky, nemecky, slovensky), koučuje v jazyku anglickom a slovenskom osobne i online. K decembru 2017 má odkoučovaných 500+ hodín individuálneho i tímového koučingu.
Profesionálne rozvíja povedomie o koučingu ako člen SAKO s pôsobnosťou na SR a od roku 2014 aktívne v žilinskom regióne ako jeden zo zakladajúcich členov Združenia žilinských koučov (ZAKO). Pôsobí ako lektor-kouč pri realizácii workshopov kurzu „Koučovanie na pracovisku“ pre všetky úrovne manažérskeho riadenia.
Spätná väzba od klienta, ktorá vystihuje všeobecne jeho prácu:
„Dobrý večer. Odvtedy, ako ste ma koučovali, hrávam 6 krát do týždňa na gitare, často aj viac ako polhodinu. Za ten necelý mesiac som sa posunul viac ako za pol roka. Naučil som sa nový rytmus, pracujem na barových akordoch. Pracujem na troch nových pesničkách, už majú aj text. Od zajtra sa presúvam z polhodiny na hodinu denne. Ďakujem veľmi pekne, náš rozhovor ma posunul ďalej. 🙂 S pozdravom Ján Líška“ (25.5.2018)

Spolupracujúce firmy, referencie:

Bravida s.r.o., Žilina
Kros a.s., Žilina
HOUR s.r.o. Žilina
KIA Motors Slovakia s.r.o., Žilina
Veľvyslanectvo USA na Slovensku Bratislava
Mahle/ Behr Slovakia, s.r.o., Námestovo
Matador Holding, a.s., Bratislava
Volkswagen Slovakia, Bratislava
Siemens s.r.o., Bratislava
ENEL, Slovenské elektrárne a.s. Bratislava
NN Slovakia, s.r.o., Kys. N. Mesto
Johnson Controls International s.r.o. Žilina
GGB Slovakia s.r.o. Martin
Šuška engineering, Raková, okr. Čadca
Proma, s.r.o., Žilina
Metro Cash & Carry s.r.o., Žilina