„KOUČING AKO INTERAKTÍVNY A ÚČINNÝ NÁSTROJ …“

Ocenenie za poskytovanie nadštandardných služieb v kariérovom poradenstve pre dospelých , ktoré si v septembri 2016 z rúk zástupcu Euroguidance (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Bratislava) prevzala Jarmila Záborská. V rámci Slovenska ide o veľmi inovatívny prístup, a to nielen z hľadiska použitej metódy koučovania v poradenstve, ale aj z hľadiska organizačného zázemia odbornej poradenskej služby. Pomocou metódy koučovania sa vo všeobecnosti u klientov preukazateľne zvýšila samostatnosť, odvaha rozhodovať sa, sebavedomie a narástla produktivita práce.

Návrat hore