Na prelome rokov 2021 a 2022 som sa zúčastnil kurzu „Koučovanie na pracovisku“ organizovaným ZAKO. Už som absolvoval veľa školení a preto som si nemyslel, že práve toto školenie bude v niečom výnimočné.
Musím povedať, že som bol veľmi prekvapený, akým spôsobom a nasadením bol tento kurz organizovaný.
Školenie bolo pre mňa plné nových informácií, ale všetko bolo organizované tak, aby som si nové veci mohol hneď vyskúšať v praxi a následne bol čas na reflexiu a diskusiu. Dokonca aj medzi jednotlivými modulmi školenia boli dohodnuté termíny vzájomných stretnutí a mentoringov podporujúce uvedenie naučených techník do vlastnej praxe na pracovisku.
Vďaka prístupu a ochote Zlatky, Jarky a Petra môžem povedať, že po skončení nášho kurzu mám naozaj pocit, že som dostal oveľa viac, ako som vôbec očakával.
Je úžasné keď máte možnosť spolupracovať s ľuďmi, ktorých práca baví. Ďakujem.

Návrat hore