Spolupráca so Zlaticou Stubbs a jej tímom koučov počas 70-hodinového výcvikového programu „Koučovanie na pracovisku“ ostáva v našej pamäti natrvalo zapísaná. Zlatica, Peter a Jarmila nás počas intenzívnych 6-dní, ktoré sme spolu fyzicky strávili previedli teóriou, ukázali nám mnoho využiteľných nástrojov. Vysoko oceňujeme metodológiu zvolenú pre výcvik. Žiadna teoretická vedomosť neostala v rovine znalosti. Príjemná veľkosť pracovnej skupiny nám dovolila neustály nácvik a praktické realizovanie učeného. V bezpečnom prostredí, kde omyly boli tolerované priam vnímané, sme cez spoločné reflektovanie zažili intenzívne momenty uvedomenia si. Facilitované zdieľanie nášho vnímania celého diania, nás účastníkov posúvalo vpred míľovými krokmi. Výcvik je dizajnovaný tak, že medzi jednotlivými tréningovými modulmi sa účastníci naďalej stretávajú a zdieľajú svoje skúsenosti z implementácia koučingu vo svojich reálnych prostrediach. Zároveň sme pracovali samostatne na domácich úlohách. To nás jednoznačne udržiavalo vo vysokom tempe.

Výcvikom sa nič neskončilo, naopak všetko sa začalo. Odporúčame všetkým, ktorí chcú objaviť nevyčerpateľné zdroje svoje ako aj ľudí, s ktorými pracujú, prípadne cítia, že je čas implementovať koučingovú kultúru do kultúry firemnej. Ďakujeme Zlatke, Peťovi a Jarmilke za odovzdané know-how, úžasný partnerský prístup a inšpirácie, ktorými pre nás nešetrili.

Návrat hore