Typ

kurz

Trvanie

90 hod.

Cena

2790 €

Koučovanie na pracovisku

90 hodinový ucelený kurz pre každého, kto sa chce naučiť komunikovať s kolegami, klientmi, dodávateľmi,… inak a hlavne efektívnejšie,
akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov (ICF).

Už len posledné 2 miesta voľné!

Cieľová skupina

 • HR manažéri
 • všetky úrovne
  • manažéri
  • majitelia firiem
  • interní kouči

Čo získate

Po absolvovaní kurzu:

 • sa budete vedieť efektívnejšie pýtať,
 • budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.,
 • v riadení sa oslobodíte od operatívy,
 • zlepšíte strategické riadenie.

Využívaním koučovacieho prístupu sa stanú Vaši podriadení viac zodpovedníangažovaní a samostatní.

Podmienkou udelenia certifikátu je absolvovanie 90 hodín a úspešné absolvovanie skúšky.

Obsah

2 dni + 6 hodín podporné aktivity

Cieľ a témy
 • Uchopenie princípov a filozofie koučingu a koučovania.
 • Realizácia koučingu na území SR – asociácie ICF a SAKo.
 • Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka, čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu.
 • Základné zručnosti podľa ICF  1-11 (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).
 • Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus – koučovanie zamerané na riešenie.
 • Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov (jeden lektor na 3-4 účastníkov).

6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry.

Účastník sa zúčastní:

 1. Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
 2. Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 3. Individuálneho mentoringu.

2 dni + 6 hodín podporné aktivity

Cieľ a témy
 • Akčné učenie – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 • Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku:
  • Aplikácia koučovania pri živých rozhovoroch – rozvoj kompetencí, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni, tóny s hlasy a nové koučovacie nástroje.
  • Tímový koučing (GROW, AI, Walt Disney), skupinové koučovanie, direktívny alias nedirektívny štýl manažmentu.

6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry.

Účastník sa zúčastní:

 1. Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
 2. Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 3. Individuálneho mentoringu.

2 dni

Cieľ a témy

Upevniť svoj vlastný koučovací prístup, naučiť sa koučovať v typických firemných situáciách a ako budovať koučovaciu kultúru.

Akčné učenie – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

 • Rekapitulácia základných zručností podľa ICF 1-11.
 • Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.
 • Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

V priebehu 2 – 3 mesiacov po ukončení 3. modulu sa účastníci zameriavajú na aplikáciu koučovania na pracovisku vo forme:

 • individuálneho koučingu účastníkov
 • akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojich pracovísk

1 deň

Účasť na záverečnej skúške je povinná pre všetkých účastníkov.

Prítomnosť ostatných účastníkov kurzu na skúškach je súčasťou výučby. Účastníci, ktorí nie sú skúšaní sledujú koučovací rozhovor skúšaného a spoločne poskytujú skúšanému spätnú väzbu.

V prípade menšieho počtu účastníkov sa počet hodín doplní výučbou.

Podmienkou udelenia certifikátu je absolvovanie 90 hodín a úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.

Ako to prebieha

Kurz pozostáva z 3 dvojdenných modulov s intenzívnou podporou účastníkov od koučov medzi modulmi (v podobe koučovania navzájom medzi účastníkmi, na pracovisku, individuálneho mentoringu…).

Počet účastníkov: min. 6 – max. 12.

Kurz je výnimočný v tom, že 3 – 4 účastníci sú podporovaní jedným profesionálnym koučom plus okrem zamerania na rozvoj koučovacích zručností je kurz vysoko zameraný na ich aplikáciu vrátane 3 mesačnej podpory po ukončení 3. modulu vo forme:

 • Individuálneho koučovania absolventov kurzu
 • Akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi, ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojich pracovísk.

Lektor / kouč

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Senior kouč, Tréner a Supervízor v oblasti koučovania na pracovisku.

Peter Seemann

PCC

Kouč, psychoterapeut, lektor, je pedagógom na Žilinskej univerzite.

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner, HR senior konzultant.

Termín a miesto

Kurz momentálne prebieha online.

Ak prebieha prezenčne, tak v Chateau Gbeľany – zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku v súlade s prírodou.

V prípade online kurzu je výučba rozdelená na viac dní , než v prípade prezenčného. Lektori pri tomto type vzdelávania poskytujú rozšírenú podporu účastníkom už počas trvania kurzu.

1. modul

23. –  24. septembra 2021

Chateau Gbeľany (prípadne online)
plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené.

V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 1.10.2021.

2. Modul

28. – 29. októbra 2021

Chateau Gbeľany (prípadne online)
plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené.

V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 12.11.2021.

3. Modul

2. – 3. decembra 2021

Chateau Gbeľany (prípadne online),
plus Individuálny koučing, Mentoring a Akčné učenie.
Ukončením kurzu je skúška v dohovorenom termíne.

V prípade, že sa na základe epidemiologických opatrení modul koná online, pridáva sa navyše poldeň online vzdelávania. V tomto prípade je to 14.1.2022.

Uzávierka prihlášok

1 týždeň pred začiatkom kurzu.

Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov.

Cena

celého kurzu je 2790 Eur  vrátane občerstvenia, obedov a večere.  Nie sme platcom DPH.

Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy.

Pri platbe VOPRED za celý kurz , poskytujeme zľavu vo výške 10 % z ceny kurzu. V prípade, že klient hradí platbu ČIASTKOVO po každom module, nevzniká mu nárok na zľavu z ceny kurzu.

Záloha z ceny kurzu je vo výške 250 Eur a je splatná 1 týždeň pred začiatkom kurzu.

Klient uhrázda platbu za celý kurz alebo jednotlivé moduly bezhotovostne.

Ubytovanie si hradí klient sám.

Storno podmienky

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.
Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom kurzu. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom kurzu je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.
V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.
Klient môže prestúpiť do iného kurzu, ktorý poskytujeme do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie kurzu, prípadne presunúť kurzovné na inú osobu.

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.

Písomným prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Fotogaléria

Absolventi kurzu

 

Povedali o kurze

Prihlásiť sa na kurz

Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte so Zásadami spracovania osobných údajov pre účely spätného kontaktovania.

Už len posledné 2 miesta voľné!

Scroll to Top