zako logo8

vzdelávanie

dohodou

Vzdelávanie mäkkých zručností

Uzavreté workshopy a konzultácie šité na mieru.

Súhrn

Cieľová skupina

 • Organizácie a firmy
 • SZČO
 • Jednotlivci

Čo získate

Motiváciu, samostatnosť a zodpovednosť za rozvoj svojej osobnosti a pracovného výkonu.

Za pridanú hodnotu nami realizovaných tréningov považujeme to, že  vám pripravíme projekty „šité na mieru“ a prepájame ich aj prvkami koučingu. Motivujeme účastníkov k samostatnosti i zodpovednosti, podnecujeme k zmene postojov, myslenia i správania. Uvoľňujeme potenciál človeka a zručnosti účastníka potom pretrvajú roky až trvalo.

Zakomponované koučovanie do vzdelávania pomáha podľa štúdií ukotviť nové znalosti a zručnosti a zvýšiť efektívnosť tréningu z 22 % až na 88 %.

Obsah

 1. Tréningy mäkkých zručností
 2. Team buildingy
 3. Koučovacie zručnosti pre manažérov
 4. Webináre a semináre pre odbornú aj širokú verejnosť

V rámci toho

 • Time manažment
 • Riešenie konfliktov
 • Rovnováha v živote (Work – life balance)
 • Komunikácia
 • Obchodné a prezentačné zručnosti
 • Vedenie porád
 • Koučovací prístup v práci so zamestnancami
 • Hodnotiace/rozvojové rozhovory
 • Komunikačné zručnosti verbálne i neverbálne, asertivita, aktívne počúvanie, kladenie otázok, reč tela.
 • Prezentačné a lektorské zručnosti, prezentácia seba, komunikácia s verejnosťou, spoločenský a diplomatický protokol.
 • Time management a zvládanie stresu.
 • Predajné zručnosti.
 • Manažérske zručnosti, motivácia, nábor a výber zamestnancov, individuálne pohovory, motivačné a hodnotiace pohovory, riadenie a vedenie ľudí, efektívne podávanie spätnej väzby, vedenie porád, delegovanie, formulovanie cieľa.
 • Profesionálne telefonovanie a telemarketing.
 • Riešenie konfliktov.
 • Indoor a / alebo outdoor program na stmelenie vášho tímu, zvýšenie spolupráce a spolupatričnosti členov a manažéra tímu.
 • Interpersonálna komunikácia, riešenie problémov a konfliktov, relaxačné a protistresové techniky.
 • Manažérske zručnosti, motivácia, riadenie a vedenie ľudí, budovanie efektívneho tímu a pod.

Okrem verejnej ochutnávky koučovania organizujeme viackrát do roka aj webináre, či semináre pre širokú verejnosť alebo koučov, ktorým pomáhame rozvíjať sa.

Pozývame hostí, zväčša manažérov, ktorí už využívajú koučovací prístup pri vedení svojich ľudí a bezprostredne dokážu vypovedať o úspechoch spojených so zmenou ich práce, štýlu vedenia a napokon i myslenia.

Skúsení kouči zase prinášajú nové techniky a náhľady pre koučov a koučovací prístup. Takto sa vzájomne inšpirujeme, budujeme komunitu a robíme osvetu koučovaciemu prístupu.

Pridajte sa k nám!

Ako to prebieha

Obsah služby je vždy upravený a realizovaný tak, aby viedol k motivácii a samostatnosti účastníkov. Ide o tréningy koučovacím spôsobom.

Lektor / kouč

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Odborný garant kurzu Koučovanie na pracovisku, senior kouč, tréner a supervízor koučov.

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner, HR senior konzultant.

Termín a miesto

Nájdete v kalendári podujatí:

 • prevažne Koučovňa ZAKO
 • alebo online
 • alebo na základe individuálnej dohody

Cena

dohodou

Fotogaléria

Predb. prihláška

Návrat hore