Browse by Tag

ICF CCE

Koučovanie na pracovisku – 1. nadstavbový modul

„Od koučovacích techník ku koučovskému mysleniu“ 1. nadstavbový modul je program schválený ICF a má udelených 12 ICF CCE hodín Dvojdňový rozvíjajúci modul pre absolventov základných kurzov koučovania trvajúcich najmenej 60 hodín a spĺňajúcich kritériá ICF. Koučujúci lídri a manažéri v ňom získajú užitočné podnety a ďalšie nástroje na prechod od „technického“ koučovania ku koučovskému

read more