Články

Vzdelávacie projekty

UZAVRETÉ WORKSHOPY A KONZULTÁĆIE ŠITÉ NA MIERU.

To, čo považujeme za bonitu v prípade nami realizovaných tréningov, je náš vklad koučov a to, že nielen vám pripravíme projekty „šité na mieru“, ale transformujeme do nich prvky koučingu. Tieto motivujú účastníkov k samostatnosti i zodpovednosti, podnecujú k zmene postojov, myslenia i správania sa, uvoľňujú potenciál človeka. V zručnostiach účastníka pretrvávajú roky až trvalo.
Následné koučovanie pomôže ukotviť nové znalosti a zručnosti a zvýšiť efektívnosť tréningu z 22 % na 88 %.

1. Tréningy mäkkých zručností.

Komunikačné zručnosti verbálne i neverbálne, asertivita, aktívne počúvanie, kladenie otázok, reč tela.

Prezentačné a lektorské zručnosti, prezentácia seba, komunikácia s verejnosťou, spoločenský a diplomatický protokol.

Time management a zvládanie stresu.

Predajné zručnosti.

Manažérske zručnosti, motivácia, nábor a výber zamestnancov, individuálne pohovory, motivačné a hodnotiace pohovory, riadenie a vedenie ľudí, efektívne podávanie spätnej väzby, vedenie porád, delegovanie, formulovanie cieľa.

Profesionálne telefonovanie a telemarketing.

Riešenie konfliktov.

2. Team building
Interpersonálna komunikácia, riešenie problémov a konfliktov, relaxačné a protistresové techniky, a pod.
Manažérske zručnosti, motivácia, riadenie a vedenie ľudí, budovanie efektívneho tímu, a pod.

3. Implementácia prvkov koučovania do štýlu práce.
Koučovanie ako štýl práce manažéra – workshop

Koučovacie zručnosti.
Následné koučovanie a mentoring pri práci.
Rozvoj zručností:
Ako viesť hodnotiaci pohovor, s cieľom zvýšiť výkon.
Ako viesť individuálny pohovor so zamestnancom.
Ako viesť náborový či výberový pohovor.
Tréning a transformácia novej zručnosti do konkrétnej práce.
Ako využiť súčasné podmienky na inováciu či kreativitu.

Koučovacie zručnosti pre manažérov – manažér ako kouč
Objavovanie potenciálu jednotlivca alebo tímu – interaktívny seminár s praxou.
Obsah:
• Základné princípy a postoje v koučovaní.
• Koučovacie zručnosti – aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba.
• Koučovací proces / metodológia – GROW, koučovanie zamerané na riešenia.
• Následné koučovanie manažérov a sledovanie v teréne, s okamžitou spätnou väzbou.
Čo účastník získa:
• Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré im pomôžu ich podriadených viac motivovať, pomáhať im budovať sebavedomie, objavovať ich skrytý potenciál, pomáhať im v ich osobnostnom rozvoji.
• Viac pohody a menej stresu, ako výsledok moderného štýlu manažmentu.
• Lepšie vzťahy na pracovisku.
• Rýchlejšie cesty k riešeniam

4. PORADENSTVO S KONZULTÁCIAMI
Proces dlhodobý – od 6 mesiacov do 2 rokov
• Úspešné zavedenie koučovania do biznisu.
• Úspešné zavedenie koučovania do firemnej kultúry

No Comments :