WORKSHOP I.
„KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉROV“

TEMATICKÉ OKRUHY:
• Čo je a nie je koučing?
• Základné princípy a postoje v koučovaní.
• Koučing ako nástroj moderného manažéra.
• Koučovacie zručnosti – aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba.
• Koučovací proces / metodológia – GROW, koučovanie zamerané na riešenia.
• Praktické ukážky a interaktívne zapájanie.

PODPORA PRI IMPLEMENTÁCII (v cene workshopu):
• Za povinnú súčasť workshopu v ranných alebo poobedňajších hodinách považujeme aj 4 x 2 hod. – Peer (vrstovnícky) koučing a supervíziu s lektorom / profesionálnym koučom v dvojtýždňových intervaloch po workshope.

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:
• Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré môžu pomôcť:
efektívnejšie motivovať podriadených,
budovať svoje a ich sebavedomie,
objavovať ich skrytý potenciál,
v o vlastnom osobnostnom rozvoji.
• Viac pohody a menej stresu ako výsledok moderného štýlu manažmentu.
• Lepšie vzťahy na pracovisku.
• Rýchlejšie cesty k riešeniam.
• Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií.

Následne dostanete možnosť si objednať aj skupinovú alebo individuálnu podporu certifikovaných koučov:
– formou koučovania a mentoringu pre každého účastníka:
– 4 x 1 hod. – telefonické koučovanie v dvojtýždňových intervaloch
– 4 x 2 hod. – mentoring a peer koučing na pracovisku
– 4 x 2 hod. – supervízia na pracovisku

Ceny workshopov a podpory po tréningoch sú v cenníku.
Najbližšie plánované termíny nájdete v podujatiach.