WORKSHOP II.
„KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉROV“

Predstavuje nadstavbu na Workshop I.

TEMATICKÉ OKRUHY
• Ukážka koučovacieho rozhovoru.
• Rozvoj koučovacích zručností:
• Koučovanie naživo, efektívne ciele, silné otázky, škálovanie a hľadanie zdrojov.
• Aplikácia koučovania v biznise:
• Výber relevantných procesov s konkrétnymi aplikáciami v praxi, ťažké rozhovory.
• Koučovanie v trojiciach na vlastné témy.
PODPORA PRI IMPLEMENTÁCII:
• Peer (vrstovnícky) koučing a supervízia s lektorom / profesionálnym koučom.
Ceny workshopov a podpory po tréningoch sú v cenníku.

Najbližšie plánované termíny nájdete v podujatiach.