WORKSHOP III.
„KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉROV – TÍMOVÝ KOUČING“

Predstavuje nadstavbu na workshopy I. a II.

TEMATICKÉ OKRUHY:
• Rozvoj koučovacích zručností v tímových situáciách.
• Aplikácia koučovacích zručností manažérov pri riadení tímu.
• Modely pre tímové koučovanie.
• GROW model v práci v tímoch.
• Appreciative Inquiry – Oceňujúce skúmanie.
• Walt Disney model.
Ceny workshopov a podpory po tréningoch sú v cenníku.
Najbližšie plánované termíny nájdete v podujatiach.