Články

WORKSHOPY:

Workshop I. „Koučovacie zručnosti pre manažérov I.“ –  základné vybrané zručnosti

Workshop II. „Koučovacie zručnosti pre manažérov II.“ – aplikácia koučovania v biznise

Workshop III. „Koučovacie zručnosti pre manažérov III.” – tímový koučing

Workshop IV. K majstrovstvu kouča – manažéra – na mieru šité pre firmu a Tímový koučing v priestoroch mimo firmy

WORKSHOP I.
„KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉRA“

TEMATICKÉ OKRUHY:
• Čo je a nie je koučing?
• Základné princípy a postoje v koučovaní.
• Koučing ako nástroj moderného manažéra.
• Koučovacie zručnosti – aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba.
• Koučovací proces / metodológia – GROW, koučovanie zamerané na riešenia.
• Praktické ukážky a interaktívne zapájanie.

PODPORA PRI IMPLEMENTÁCII (v cene workshopu):
• Za povinnú súčasť workshopu v ranných alebo poobedňajších hodinách považujeme aj 4 x 2 hod. – Peer (vrstovnícky) koučing a supervíziu s lektorom / profesionálnym koučom v dvojtýždňových intervaloch po workshope.

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA:
• Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré môžu pomôcť:
efektívnejšie motivovať podriadených,
budovať svoje a ich sebavedomie,
objavovať ich skrytý potenciál,
v o vlastnom osobnostnom rozvoji.
• Viac pohody a menej stresu ako výsledok moderného štýlu manažmentu.
• Lepšie vzťahy na pracovisku.
• Rýchlejšie cesty k riešeniam.
• Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií.

Následne dostanete možnosť si objednať aj skupinovú alebo individuálnu podporu certifikovaných koučov:
– formou koučovania a mentoringu pre každého účastníka:
– 4 x 1 hod. – telefonické koučovanie v dvojtýždňových intervaloch
– 4 x 2 hod. – mentoring a peer koučing na pracovisku
– 4 x 2 hod. – supervízia na pracovisku

Ceny workshopov a podpory po tréningoch sú v cenníku.
Najbližšie plánované termíny nájdete v podujatiach.

WORKSHOP II.
„KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉRA“

Predstavuje nadstavbu na Workshop I.

TEMATICKÉ OKRUHY
• Ukážka koučovacieho rozhovoru.
• Rozvoj koučovacích zručností:
• Koučovanie naživo, efektívne ciele, silné otázky, škálovanie a hľadanie zdrojov.
• Aplikácia koučovania v biznise:
• Výber relevantných procesov s konkrétnymi aplikáciami v praxi, ťažké rozhovory.
• Koučovanie v trojiciach na vlastné témy.
PODPORA PRI IMPLEMENTÁCII:
• Peer (vrstovnícky) koučing a supervízia s lektorom / profesionálnym koučom.
Ceny workshopov a podpory po tréningoch sú v cenníku.

Najbližšie plánované termíny nájdete v podujatiach.

WORKSHOP III.
„KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉROV – TÍMOVÝ KOUČING“

Predstavuje nadstavbu na workshopy I. a II.

TEMATICKÉ OKRUHY:
• Rozvoj koučovacích zručností v tímových situáciách.
• Aplikácia koučovacích zručností manažérov pri riadení tímu.
• Modely pre tímové koučovanie.
• GROW model v práci v tímoch.
• Appreciative Inquiry – Oceňujúce skúmanie.
• Walt Disney model.
Ceny workshopov a podpory po tréningoch sú v cenníku.
Najbližšie plánované termíny nájdete v podujatiach.

WORKSHOP IV.

Témy workshopu IV.:

  • Majstrovstvo kladenia otázok.
  • Umenie raportu – reprezentačné systémy a práca s nimi.
  • Práca s nedobrovoľným klientom a nenásilná komunikácia.
  • Pozícia kouča – koučovanie vlastností osobnosti, profilovanie kouča.
  • TGROW – náročné rozhovory – tréning s pracovnou pomôckou.
  • Štvorkrokový model AI – tréning s pracovnou pomôckou.

No Comments :