Ing. Alexandra Budinská

kouč, konzultant, lektor

Alexandra Budinská

kouci.sk profil budinska

Koučing v podaní príjemnej Alexandry mi prirodzeným spôsobom pomohol posunúť sa vpred v rámci mojej profesie. Na pocit jednoduchý rozhovor vyústil do riešení, ktoré som hľadala. Ich aplikácia sa prejavila v dosiahnutých výsledkoch, čo potvrdzuje význam absolvovaného koučingu.

O mne

Som absolventkou kurzov „Koučovanie na pracovisku“.

Vysokoškolské štúdium som ukončila v roku 2006, vyštudovala som odbor verejná správa.

V  korporátnom automotive prostredí som pôsobila 6 rokov na oddelení komunikácie a vzťahov s verejnosťou, kde som okrem protokolárnych záležitostí zodpovedala za projekty súvisiace so zodpovedným podnikaním. Od roku 2015 som sa venovala rozvoju ľudských zdrojov ako dizajnér rozvojových a onboarding programov, interný kouč, lektor, hodnotiteľ AC/DC programov, HRD partner, ambasádor a projektový manažér základných hodnôt spoločnosti. Spolu-iniciovala som myšlienku budovania koučovacej kultúry, ktorú sme s kolegami rozvíjali a implementovali do firemnej kultúry.

V podnikateľskom prostredí sa pohybujem od roku 2021, pôsobím ako externý kouč, konzultant, mentor pre rozvoj ľudských zdrojov a lektor.

  • členka SAKo (Slovenskej asociácie koučov).

Prax

  • individuálne a skupinové koučovanie, poradenstvo, lektorovanie, mentorovanie
  • systematizácia procesu vzdelávania v korporátnom prostredí
  • zavádzanie princípov učiacej sa spoločnosti v korporátnom prostredí
  • implementácia koučovania a koučovacieho prístupu do firemnej kultúry
  • HRD špecialista, hodnotiteľ AC/DC programov

Koučovské zameranie

  • Individuálny koučing – koučujem majiteľov firiem, manažérov, ich zamestnancov, aj súkromných klientov.
  • Tímový a skupinový koučing – koučujem firemné tímy pri dosahovaní ich cieľov či revidovaní interných procesov, (znovu)objavovaní potenciálu a vlastných zdrojov.
  • Tréningy a workshopy – ako lektor sa špecializujem na témy seba-poznania, balans manažmentu, riadenie zmeny, komunikačné a iné mäkké zručnosti.

Certifikáty

Referencie

Návrat hore