Prečo si vybrať nás?

Pretože našou víziou je mať spokojných klientov, ktorí nás vyhľadavajú preto, lebo im pomáhame rásť a nachádzať nové možnosti, zvyšovať výkony, šetriť pritom ich vlastnú energiu a zároveň byť motivovanými  a spokojnými.

S pani Zlaticou sme ako spoločnosť spolupracovali na projekte zavádzania firemného mentoringu a rozvojovom programe Koučing pre manažérov.
Venovala sa odbornej príprave a supervízii mentorov a samotnému individuálnemu koučingu manažérov. Doteraz sme mali či už od účastníkov ale i od organizátorov programov len pozitívnu spätnú väzbu.
Zo strany účastníkov jej tréningov bola oceňovaná flexibilita a dynamika spôsobu vedenia tréningov.
Ako spoločnosť si veľmi si vážime skúsenosti a vysokú odbornosť a profesionalitu pani Zlatice, ako i jej ochotu, veľmi ľudský a pozitívny prístup k riešeniu rôznych pracovných situácií. Martina Horničaková, Kia Motors Slovakia s.r.o., Head of Training and Development Section

Musím povedať, že stretnúť sa s Vami bolo len a len prínosom a skvelou skúsenosťou. Ukázali ste mi možnosti, ktoré mám okolo seba a je len na mne ako sa na ne vrhnem. (Veď len proaktívny človek sa niekam dostane). Pri našom prvom kontakte bola jedna z otázok „Na základe čoho zistím, či bol coaching efektívny.“ Dôležité pre mňa bolo hlavne či sa profesne posuniem a nasmerujem k nejakému konkrétnemu cieľu vo firme. Musím skonštatovať, že som sa istým smerom posunula a som si istá, že aj vďaka coaching-u bol ten prvý krok vo firme väčší a nabral určitý (konkrétny) cieľ. Andrea Vaskova, Klartec s.r.o.

Keď ma Zlatka Stubbs začala koučovať, bola som nesvoja z množstva opytovacích viet, ktoré mi počas prvej hodiny položila. Neskôr som pochopila, že je to spôsob, ako sa naučiť meniť svoje myšlienky, ako ich správne usmerniť a sústrediť ich na svoje ciele. Vôbec to nie je ľahké, aj keď mnohí hovoria, že sa dokážu koučovať samy. Na začiatku Zlatkinho koučovania som jej rozprávala o svojich neusporiadaných plánoch a víziách, ktorým som nemala odvahu prideliť termín realizácie a dokončenia. Možno aj preto, lebo ich bolo primnoho a sústreďovala som sa naraz na viacero cieľov. Potom to prišlo. Začali sme pracovať na prioritách. Začiatkom roka som vydala svoju prvú knihu. A druhá je na už u vydavateľa. Nie, nestal sa zázrak. Zlatka mi pomohla nájsť odpovede na otázky. Jednoducho zo mňa ťahala to najlepšie. Ako správny kouč. Ďakujem za všetko. Gabriela Revická, Bratislava.

Hodiny koučingu s Tebou Zlatka, ma posunuli v práci a pripravovanom „projekte“ obrovský kus dopredu. Vďaka koučingu sa mi cesta za mojim cieľom stala zreteľnejšia, jasnejšia, akoby sa nad ňou zodvihla hmla, ktorá zahaľovala jednotlivé kroky, ktoré je potrebné urobiť. Najúžasnejšie na tom je, že odpovede na jednotlivé otázky a problémy boli vo mne ukryté, len som o tom nevedela a Ty si ich zo mňa „vydolovala“ svojimi metódami. Veľmi pekne Ti za túto pomoc ďakujem a budem odporúčať každému, kto niečo rieši. Ing. Angela Stančíková, Banská Bystrica

„Odporúčam pani Záborskú ako coachku, keďže vie vhodne používať koučovanciu metódu a kladie vhodné otázky, a tak doviezť klienta k vhodnému riešeniu a akciám, taktiež klienta povzbudiť.“ Ing. Jana Kuricová, CBRE

„To, čo som vďaka tebe a môjmu výkonu získala, nie je len profit exkluzívnej dovolenky od zamestnávateľa, ale hlavne moja vyššia sebaistota a sebadôvera“. J.Krížiková, ING Živ.poisťovňa

Niečo si v živote nenaplánuješ.
Ani ja, ako jedna z mnohých, som vo svojich životných plánoch naozaj nemala niektoré stretnutia, ktoré jednoducho prišli. Prišli v momentoch, keď som ich vôbec nečakala a napriek tomu významným spôsobom ovplyvnili môj profesijný ale i súkromný život.
PhDr. Jarmilu Záborskú som v pracovnej aj súkromnej oblasti stretla v priebehu 20 rokov hneď niekoľkokrát. Vždy ma nabili energiou a inšpirovali. V roku 2014 som bola na križovatke vo svojej kariére. Čakalo ma niekoľko významných a ťažkých rozhodnutí . A opäť to prišlo. Stretnutie s Jarkou, s ktorou sme si ľudsky sadli už niekedy dávno. Zrazu, pre mňa v tom správnom okamihu, stála oproti mne nielen Jarka. Stála predo mnou Jarka koučka. Empatická, autentická, otvorená, dynamická a napriek svojej dynamickosti s pozoruhodnou trpezlivosťou a ochotou počúvať, ktorá ma potom cielene mierenými otázkami a pozorovaním priviedla k potrebnému zamysleniu.
A tak sa stalo, že naša spolupráca ovplyvnila niekoľko mojich ale naozaj zásadných životných zmien. Jarke za to patrí moja úprimná vďaka. Vážim si na nej jej otvorenosť a autentickosť, obdivujem vnútorný kľud a ľudskosť.
Jarku odporúčam stretnúť každému, kto potrebuje uvoľniť svoj vlastný potenciál.
Jún 2018/ Dr. L. Leváková

„KOUČING AKO INTERAKTÍVNY A ÚČINNÝ NÁSTROJ …“ Ocenenie za poskytovanie nadštandardných služieb v kariérovom poradenstve pre dospelých , ktoré si v septembri 2016 z rúk zástupcu Euroguidance (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Bratislava) prevzala Jarmila Záborská. V rámci Slovenska ide o veľmi inovatívny prístup, a to nielen z hľadiska použitej metódy koučovania v poradenstve, ale aj z hľadiska organizačného zázemia odbornej poradenskej služby. Pomocou metódy koučovania sa vo všeobecnosti u klientov preukazateľne zvýšila samostatnosť, odvaha rozhodovať sa, sebavedomie a narástla produktivita práce.

Reakcie manažérov, ktorých som koučovala:

Koučovanie sa stalo pre mňa nevyhnutnosť, lebo už sme akoby zabudli komunikovať medzi sebou navzájom.
Ak som v kontakte s podriadenými viac som komunikoval ja, teraz zisťujem, že viac komunikujú oni a teší ich to. Nachádzame aj nové riešenia.
Nechodím po prevádzke „len tak“, ale uvedomil som si zodpovednosť aj za iných. Nie sme pešiaci, ale ak to má fungovať, musíme byť tím. A to dosiahneme rovnocennou komunikáciou.
Ľudia u mňa vnímajú záujem o ich prácu, oceňujú to a sú oveľa komunikatívnejší.
Zmenu môjho prístupu správania sa ako nadriadeného je zo strany podriadených vnímaná. A vyslovili aj prosbu, aby som nebol „sezónny“ . Aby to už neprestalo.
Uvedomil som si, že ľudia vyžadujú pozornosť, záujem o ich prácu a sú potom zdielni pri poskytovaní informácii.
Konečne som videl a pochopil, ako môže moja vysoko špecializovaná odbornosť rozhovoru viac uškodiť ako pomôcť.
Pozorovanie a Koučing oceňujem. Vďaka nemu sa mi podarilo odstrániť veľkú škodu. Pozorovaním som zistila preťaženie strechy nákladom – IPI a keby nedošlo k môjmu zásahu a zastaveniu prác, došlo by k veľkým škodám a bola ohrozená aj bezpečnosť ľudí.
Nevidel som v koučingu nič nové, nič zmysluplné, kým som neurobil zmenu na sebe, na svojom prístupe. Keď som si uvedomil akoby blok u seba, začal som pomaly viac robiť, čo som si s koučom zadeklaroval a uvedomil som si, že viac rozprávam. Keď som sa začal viac zaujímať ja o iných, zaujímali sa aj oni o mňa.
Je mi až ľúto, keď vidím kolegov, ktorí koučing devalvujú ako nástroj neúčinný. O to viac ma teší, keď ich vidím na folow –up, ako sa za tak pomerne krátku dobu zmenili.

Manažéri Elektrární Slovensko

„Dobrý večer. Odvtedy, ako ste ma koučovali, hrávam 6 krát do týždňa na gitare, často aj viac ako polhodinu. Za ten necelý mesiac som sa posunul viac ako za pol roka. Naučil som sa nový rytmus, pracujem na barových akordoch. Pracujem na troch nových pesničkách, už majú aj text. Od zajtra sa presúvam z polhodiny na hodinu denne. Ďakujem veľmi pekne, náš rozhovor ma posunul ďalej. ? S pozdravom Ján Líška“ (25.5.2018)

Kurz Koučovanie na pracovisku so ZAKO odporúčam, každému manažérovi, ktorý chce rozvíjať nielen seba, ale aj ľudí okolo seba. Koučing je životný štýl, ktorý sa mi páči a žijem ním na pracovisku a aj v súkromnom živote. V kurze som spoznala troch fantastických ľudí Zlatku, Jarku a Peťa, ktorí sú TOP kouči s vysoko profesionálnym, ale tiež priateľským prístupom. S týmto kurzom som svoje vzdelanie v koučingu neskončila, naopak chcem svoje koučovacie zručnosti prehlbovať a rozširovať.
Jana Olejková Schaeffler

Som absolventom kurzu – Koučovanie na pracovisku, ktorý som ukončila minulý rok v lete. Pred začiatkom kurzu som nemalá žiadne vedomosti o koučovaní. Prečítala som si iba referencie na internete. Bola som zvedavá ako môže koučovanie ovplyvniť moju prácu. Teraz môžem povedať, že veľmi. A to v tom smere, že nemusím rozhodovať o všetkom sama. Stačí ak začnem dôverovať a dám príležitosť iným. Používam koučovacie otázky – mikrokoučing. Ľudia majú pocit dôležitosti a snažia sa prichádzať s riešeniami a tie aj realizovať. Dôležité pre aplikáciu koučingu na pracovisku je mať dostatok času. To je vo firmách často problém.
Počas kurzu sme absolvovali veľa individuálnych koučovacích rozhovorov v trojici, akčné učenia, peer – koučingy, kde sme mohli reflektovať na jednotlivé rozhovory. Podieľať sa s našimi skúsenosťami z rozhovorov s ostatnými absolventami kurzu. Mentoring, bol zasa veľmi dôležitý ako spätná väzba na koučovací rozhovor. Po kurze to boli zasa Strategické partnerstvá, ktorými sme nadobúdali ďalšie skúsenosti z aplikácie koučingu na pracovisku.
Myslím si, že koučing je dôležitý aplikovať vo firmách, koučing nám umožňuje využívať potenciál ľudí na ich vlastné riešenie mnohých situácií a problémov.
Jana Lašová, Hanes Global Supply Chain Slovakia

Kurz Koučovanie na pracovisku pre mňa ako manažéra bol neopísateľným doplnkom k mojej praxi. Prešla som si mnohými riadiacimi štýlmi od klasického, kde manažér “všetko vie” až po liberálny prístup.
Koučing a kurz KOUČOVANIE NA PRACOVISKU mi otvoril novú, nepoznanú dimenziu riadenia ľudí. Bol pre mňa novým zážitkom práce s ľuďmi.
Naraz šlo všetko ľahšie a bez stresu a za výraznej ochoty ľudí, ktorí si sami určovali pracovné povinnosti. Kurz bol pre mňa obrovskou pomocou pri zvládaní nových výziev v nepoznanej strojárskej oblasti, kde som začala pracovať po dlhoročnej praxi v službách.
Napriek tomu, že som v danej oblasti úplný nováčik, vďaka vášmu kurzu, podpore po kurze a koučingu, som úplne bez problémov zvládla túto markantnú zmenu.
Váš profesionálny prístup počas kurzu, medzi jednotlivými kurzami a aj po ňom mi významne uľahčil aplikáciu nových vedomostí do praxe a uľahčoval mi adaptáciu v novej práci.
Okrem toho, že ste profesionáli, mala som pocit, že som získala novú starostlivú rodinu, ktorá mi je nápomocná pri implementovaní nových vedomostí do praxe.
Veľmi si vážim váš prístup, kde ste pre mňa boli v prvom rade ľudia s obrovským záujmom o mňa a môj úspech.
ĎAKUJEM za úžasnú oporu a neustále podávanú pomocnú ruku pri cibrení koučingu.
Mgr. Ingrid Nová Almáši, Manažér oddelenia Metód a Vývoja prototypov – Schaeffler

Ako kľúčové v našej praxi vnímam to, že sme boli neustále vtiahnutí do koučingu aj pomedzi moduly a museli si hľadať počas celého kurzu možnosti skúšať si to a koučovať. To ma naučilo, že pri rozbehu koučingovej kultúry je dôležité hľadať stále nové príležitosti a procesy, kde sa koučing hodí a kde je možné ho zaradiť. Keby som iba sedel a čakal kto sa ozve, tak by som nekoučoval prakticky vôbec, lebo ľudia sa zo začiatku nie príliš hrnú do nových vecí.
Tomáš Čarný, Kia Motors Slovakia s.r.o.

Spolupráca so Zlaticou Stubbs a jej tímom koučov počas 70-hodinového výcvikového programu „Koučovanie na pracovisku“ ostáva v našej pamäti natrvalo zapísaná. Zlatica, Peter a Jarmila nás počas intenzívnych 6-dní, ktoré sme spolu fyzicky strávili previedli teóriou, ukázali nám mnoho využiteľných nástrojov. Vysoko oceňujeme metodológiu zvolenú pre výcvik. Žiadna teoretická vedomosť neostala v rovine znalosti. Príjemná veľkosť pracovnej skupiny nám dovolila neustály nácvik a praktické realizovanie učeného. V bezpečnom prostredí, kde omyly boli tolerované priam vnímané, sme cez spoločné reflektovanie zažili intenzívne momenty uvedomenia si. Facilitované zdieľanie nášho vnímania celého diania, nás účastníkov posúvalo vpred míľovými krokmi. Výcvik je dizajnovaný tak, že medzi jednotlivými tréningovými modulmi sa účastníci naďalej stretávajú a zdieľajú svoje skúsenosti z implementácia koučingu vo svojich reálnych prostrediach. Zároveň sme pracovali samostatne na domácich úlohách. To nás jednoznačne udržiavalo vo vysokom tempe.

Výcvikom sa nič neskončilo, naopak všetko sa začalo. Odporúčame všetkým, ktorí chcú objaviť nevyčerpateľné zdroje svoje ako aj ľudí, s ktorými pracujú, prípadne cítia, že je čas implementovať koučingovú kultúru do kultúry firemnej. Ďakujeme Zlatke, Peťovi a Jarmilke za odovzdané know-how, úžasný partnerský prístup a inšpirácie, ktorými pre nás nešetrili.
Alexandra Budinská a Romana Môciková, Kia Motors Slovakia s.r.o.

Ďakujem za výnimočný kurz koučingu a profesionálny prístup v krásnych priestoroch. Vďaka kurzu sa mi darí viesť moje dievčatá koučovacím prístupom. Pomocou otvorených otázok nachádzajú svoje vlastné riešenia, ktoré oveľa radšej plnia. Ja im už neradím, nehľadám spôsoby iba sa pýtam. Takže šetrím svoj čas a robí mi radosť pozorovať ako v sebe nachádzajú svoj potenciál.

Katarína Drusková, Mary Kay

Koučovanie mi dokonale zapadlo do filozofie agile vývoja produktov, organizácie tímov a spoločnosti. Neskôr som si uvedomil ako zásadný je tento koncept, sústredený na prácu s potenciálom jednotlivca prostredníctvom rozvoja vnímania reality a (osobnej) zodpovednosti.
Po ochutnávke som absolvoval workshopy, a neskôr aj ucelený kurz, počas ktorých sa mi poznatky z praxe aj z kurzov prepájali. Hlbšie pochopenie, objavenie nového, praktické nástroje, rady, možnosť spoznať skvelých ľudí, to všetko som nadobudol pod vedenim ZAKO na cele so Zlatkou. Som vďačný, za ich snahu, prácu a popularizáciu koučovania v regióne. Teším sa na ďalšie peer koučingy a stretnutia.

Daniel Harcek, CTO Ringier Axel Springer SK, a.s.

Ďakujeme za veľmi dobrý kurz koučovania na pracovisku v príjemnom prostredí a skvelými ľuďmi. Na kurze sme sa naučili a na vlastnej koži otestovali rôzne techniky koučovania. Začínali sme tréningom otvorených otázok, pokračovali rozhovormi s prvkami koučovania a po intenzívnom trénovaní v rámci spoločných sedení a telefonátov sa dopracovali k ucelenejším rozhovorom.

Oceňujeme hlavne vždy prítomnu spätnú väzbu a veľký záujem v jednotlivca a jeho budovaní a osvojení si praktík kouča. Kurz bol ucelený a prevýšil očakávania, ktoré sme na začiatku mali. Dôležité však je alokovať si dostatok času na kurz aby sa neminul účinkom.

Tibor Slavkovský, TechniaTranscat s.r.o.

Chcete zlepšiť teamwork, chcete zlepšiť komunikáciu v teame, chcete jednoduchý nastroj na hľadanie riešení, chcete zlepšiť samostatnosť a zodpovednosť ci už teamu alebo jednotlivcov? Chcete zabezpečiť kontinuálny rast? Ak áno, tento kurz Vám to umožní a okrem toho omnoho viac.

Miroslav Ťažký, TechniaTranscat s.r.o.

Vyzdvihujem vysokú profesionalitu organizátorov kurzu Zlatky, Jarky a Petra, ktorí v príjemnom prostredí dokázali vytvoriť výbornú tímovú atmosféru, v ktorej sa mi veľmi dobre darilo osvojovať si koučing.

Na základe spätnej väzby účastníkov kurzu, organizátori flexibilne dopĺňali do jednotlivých modulov nové tvorivé prvky, ktoré nám výrazne pomohli v napredovaní v koučingu.

Vďaka kurzu som sa stal certifikovaným koučom ZAKO s veľmi silnou motiváciou využívať koučovanie na pracovisku, s dodávateľmi, sebarozvoji a v bežnom živote. Zároveň som teraz oveľa lepším aktívnym poslucháčom. Ďakujem.

Peter Jurčík, Fortaco s.r.o.

Komplexný kurz koučingu môžem vrelo odporučiť komukoľvek, kto potrebuje koučing skutočne efektívne aplikovať na pracovisku. Obsahoval množstvo praktických aktivít (v rámci modulov) a medzi-modulovú podporu, vďaka čomu bolo možné koučovanie tzv. „dostať do krvi“. Milý, otvorený a osobný prístup lektoriek a lektora vytvoril príjemnú, kreatívnu a zábavnú atmosféru. Kurz považujem za skutočne efektívne využitý čas a výbornú investíciu.

Lenka Ližbetinová, Ústav podnikové strategie VŠTE v Českých Budějovicích

“Kurz Koučovanie na pracovisku som začínal s cieľom zlepšiť a rozvinúť svoje koučovacie zručnosti a stať sa interným koučom v rámci našej spoločnosti. Tento cieľ sa mi s pomocou Zlatky, Jarky a Petra podarilo naplniť. Čo som však nečakal bol fakt, že popri tom všetkom som sa zmenil aj ja sám. Koučovanie mi zmenilo vnímanie reality na pracovisku aj v súkromí, naučilo ma veriť v potenciál každého človeka, s ktorým spolupracujem a dalo mi motiváciu do ďalšieho rozvoja tak v oblasti koučingu, ako aj v iných oblastiach môjho pracovného života. S istou mierou pátosu povedané – tento kurz mi naozaj zmenil život k lepšiemu.

Kurz je koncipovaný ako veľmi zaujímavá zmes teórie a praxe, tréningov, učenia sa v skupine či individuálneho koučovania, ktorá Vás vtiahne do tajov koučingu a ani chvíľku vás nenechá nudiť sa, či nebodaj stagnovať. Je to trojmesačná skúsenosť, ktorá je veľmi intenzívna – nie je to len 78 hodín, ktoré uvidíte na svojom certifikáte, ale aj nespočetné hodiny koučovania na pracovisku či v súkromí, sebareflexie či čítania skvelej literatúry, ktorá sama o sebe prináša veľa osvietenia a nových myšlienok. Aj vďaka svojej náročnosti to však stojí za to a som presvedčený, že čas a námaha investovaná do rozvoja samého seba sa mne aj môjmu zamestnávateľovi mnohonásobne zhodnotí.”

Tomáš Čarný, Kia Motors Slovakia s.r.o.

Bylo to nesmírně inspirující setkávání se, bylo to taky hodně náročné skloubit se vším tím naším shonem a prací – ale ze zpětného pohledu jedno z NEJlepších rozhodnutí, které jsem kdy udělala… Jsem nesmírně vděčná za to, co jsi nám předala a jakým způsobem učíš ostatní koučinku a jakým způsobem vedeš kurzy a lidi kolem sebe. Jsi a jste pro mě a pro nás 2 nesmírně velkou inspirací a vzorem.

Renata Mikulíková, NÁBYTEK MIKULÍK s.r.o.

 

 

Sme experti v tom čo robíme

Koučovaniu sa venujeme už dlhé roky a našou zárukou sú skúsenosti a dosiahnuté výsledky s našimi klientmi.

Ku každému klientovi pristupujeme ako k rovnocennému partnerovi vo vedomí, že v sebe skrýva úžasný potenciál, ktorý mu pomáhame objavovať.

Sme experti v koučovaní, zručnosť, ktorú využívame aj pri našich tréningoch, ktoré tiež robíme koučovacím prístupom. Pomáhame účastníkom našich workshopov a kurzov uvedomiť si vlastné zdroje a nájsť vlastnú cestu ako aplikovať koučing so svojimi ľuďmi a zvýšiť ich angažovanosť a motiváciu.

Objednajte si:

Individuálny koučing pre seba a pre svojich manažérov

Tímový koučing pre Váš tím

Workshopy koučovacích zručností pre Vás a Vašich manažérov

Kurz “Koučovanie na pracovisku”