Našou víziou

je mať spokojných klientov, ktorí nás vyhľadávajú preto, lebo im pomáhame rásť, nachádzať nové možnosti, zvyšovať výkony, šetriť pritom ich vlastnú energiu a zároveň byť motivovanými a spokojnými.

Usilujeme sa o neustále zvyšovanie kvality koučovania, o dodržovanie etických a profesionálnych štandardov a rešpektovanie základných ľudských hodnôt.

Sme členmi

logo sako transp
kouci.sk icf member3m

Naši zákazníci

Sú manažéri všetkých stupňov riadenia, majitelia firiem či manažéri ľudských zdrojov, ktorí chcú:

 • zvýšiť pracovnú výkonnosť
 • dosiahnuť lepšie výsledky, pohodu v práci, menej stresu, viac strategického myslenia a menej krízového manažmentu
 • vychovávať nový typ manažérov s novým typom riadenia a vedenia ľudí s vyššou mierou samostatnosti a zodpovednosti
 • dosiahnuť zmenu postoja a myslenia ľudí
 • naštartovať proces zmeny a optimalizácie
 • prekonať svoje limity, obmedzenia a dopracovať sa k prekvapivým výsledkom
 • vyššiu odhodlanosť, sebauvedomenie a silnejšie sebavedomie

Čo prináša koučovanie

Pre človeka:
 • cieľavedomosť, istotu, odvahu,
 • samostatnosť a zvýšenú zodpovednosť,
 • splnenie cieľov a výziev doteraz nedosiahnuteľných,
 • zvýšenú výkonnosť,
 • uvoľňovanie potenciálu a zrýchlenie kariérneho rastu,
 • radosť z práce a motiváciu.
 • Tréning s následným koučovaním zvýši efektívnosť z 20 % na 80 %.
Pre tím:
 • Spoločné ciele a smer,
 • spoločné a jasné akcie,
 • stmelenie tímu,
 • zlepšenie komunikácie,
 • zvýšenie výkonnosti tímu.
Pre firmu s koučovacou kultúrou:
 • Otvorenosť, motivovaní ľudia a tím, zlepšená komunikácia,
 • súdržnosť, lojalita zamestnancov stúpa, výkonnosť firmy stúpa,
 • menej stresu a zvýšená efektivita práce, integrácia na pracovisku,
 • lepšia konkurencieschopnosť a zisk / obrat, prosperita,
 • prestíž – firma, ktorú si ľudia vyberajú – pre ktorú chcú ľudia pracovať.

2005

Vznik firmy ZMS Consulting & Coaching s.r.o.

V roku 2005 bola založená firma ZMS Consulting & Coaching s .r. o.

 

2011

Vznik 1. spoločnosti koučov ZAKO – žilinskí kouči

Spolupracujeme s ezisk.sk ktorá je vo svojom obore špička.

 

2012

Workshopy koučovacích zručností pre manažérov I., II. a III.

Pomáhame našim klientom, manažérom vo firmách sa naučiť koučovať svojich ľudí, rozvíjať ich potenciál a angažovanosť.

2017

Rozbehli sme 78 hod. kurz “Koučovanie na pracovisku”, akreditovaný v r. 2018 Slovenskou asociáciou koučov

sako logo 150Pomáhame manažérom naučiť sa koučovať, budovať koučovaciu kultúru vo svojich firmách a meniť štýl práce a komunikácie so svojími ľuďmi, ktorý je motivujúci, inšpirujúci a rozvíja ich vnútorné zdroje, čím podporujú aj rast firmy.

2019

Rozbehli sme 90 hod. kurz “Koučovanie na pracovisku”, akreditovaný v r. 2020 ICF – Medzinárodnou federáciou koučov

kouci.sk logo ACSTHPomáhame manažérom naučiť sa koučovať, budovať koučovaciu kultúru vo svojich firmách a meniť štýl práce a komunikácie so svojími ľuďmi, ktorý je motivujúci, inšpirujúci a rozvíja ich vnútorné zdroje, čím podporujú aj rast firmy.

Náš tím

zako_slider2m

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Senior kouč, Tréner a Supervízor koučov s vášňou v oblasti koučovania na pracovisku.

zako_slider4m

Peter Seemann

PCC

Kouč, psychoterapeut, lektor,
je pedagógom
na Žilinskej univerzite.

zako_slider3m

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner,
HR senior konzultant.

Scroll to Top