Zlatica Maria Stubbs, MA, PCC, MKcS

Senior  kouč, Tréner a Supervízor koučov s vášňou v oblasti koučovania na pracovisku. Zakladajúca členka SAKO (Slovenskej asociácie koučov) v r. 2006 a slovenskej pobočky ICF (Medzinárodnej federácie koučov) v r. 2007. Koučingu sa systematicky venuje od r. 2003, v r. 2005-2006 pracovala ako manažér kouč, venuje sa exekutívnemu koučingu a tréningu koučovacích zručností pre manažérov. Viac INFO

PhDr. Mgr. Jarmila ZÁBORSKÁ, PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner, HR senior konzultant:
Je špecialista pre externý koučing zameraný na riešenia, oblasť personálnu, vzdelávania a aktívneho trhu práce. Problematikou osobného rozvoja človeka sa zaoberá od roku 1991 a v roku 2003 začala pôsobiť v podnikateľskom prostredí. Viac INFO

Mgr. Peter Seemann, PhD., PCC

Kouč, psychoterapeut, lektor, je pedagógom na Žilinskej univerzite: Od roku 2008 sa aktívne venuje koučingu manažérov v podnikateľskom prostredí. V koučovskej praxi sa zaoberá hľadaním a rozvíjaním potenciálu manažérov a ich tímov.  Viac INFO

O nás

Našou víziou je mať spokojných klientov, ktorí nás vyhľadávajú preto, lebo im pomáhame rásť, nachádzať nové možnosti, zvyšovať výkony, šetriť pritom ich vlastnú energiu a zároveň byť motivovanými a spokojnými.

Usilujeme sa o neustále zvyšovanie kvality koučovania, o dodržovanie etických a profesionálnych štandardov a rešpektovanie základných ľudských hodnôt.

ČO PRINÁŠA KOUČOVANIE:

Pre človeka: 

 • cieľavedomosť, istotu, odvahu, 
 • samostatnosť a zvýšenú zodpovednosť,
 • splnenie cieľov a výziev doteraz nedosiahnuteľných,
 • zvýšenú výkonnosť,
 • uvoľňovanie potenciálu a zrýchlenie kariérneho rastu,
 • radosť z práce a motiváciu.
 • Tréning s následným koučovaním zvýši efektívnosť z 20 % na 80 %.

Pre tím:

 • Spoločné ciele a smer,
 • spoločné a jasné akcie,
 • stmelenie tímu,
 • zlepšenie komunikácie,
 • zvýšenie výkonnosti tímu.

Pre firmu s koučovacou kultúrou:

 • Otvorenosť, motivovaní ľudia a tím, zlepšená komunikácia,
 • súdržnosť, lojalita zamestnancov stúpa, výkonnosť firmy stúpa, 
 • menej stresu a zvýšená efektivita práce, integrácia na pracovisku,
 • lepšia konkurencieschopnosť a zisk / obrat, prosperita,
 • prestíž – firma, ktorú si ľudia vyberajú – pre ktorú chcú ľudia pracovať.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Sú manažéri všetkých stupňov riadenia, majitelia firiem či manažéri ľudských zdrojov, ktorí chcú:

 • zvýšiť pracovnú výkonnosť
 • dosiahnuť lepšie výsledky, pohodu v práci, menej stresu, viac strategického myslenia a menej krízového manažmentu
 • vychovávať nový typ manažérov s novým typom riadenia a vedenia ľudí s vyššou mierou samostatnosti a zodpovednosti
 • dosiahnuť zmenu postoja a myslenia ľudí
 • naštartovať proces zmeny a optimalizácie
 • prekonať svoje limity, obmedzenia a dopracovať sa k prekvapivým výsledkom
 • vyššiu odhodlanosť, sebauvedomenie a silnejšie sebavedomie

ZAKO – žilinskí kouči

Sme kouči, ktorí vám dodajú všetko potrebné k tomu, aby ste sa naučili koučovať na svojom pracovisku

Je to jednoduché, stačí nás kontaktovať a pomôžeme vám vo všetkom čo potrebujete.

Mame skvelé úspechy!

3500

Počet navštevností na webe

1320

Počet ľudi ktorý si vyskúšali naše služby

1500

Počet spokojných klientov

13

Ocenenia & Uznania

Zlatica Maria Stubbs, MA, PCC, MKcS - Certifikaty

PhDr. Mgr. Jarmila ZÁBORSKÁ, PCC - Certifikaty

Mgr. Peter Seemann, PhD., ACC - Certifikaty

História

2005

Vznik firmy ZMS Consulting & Coaching s.r.o.

V roku 2005 bola založená firma ZMS Consulting & Coaching s .r. o.

2011

Vznik 1. spoločnosti koučov ZAKO - žilinskí kouči

Spolupracujeme s ezisk.sk ktorá je vo svojom obore špička.

2012

Rozbehli sme Workshopy koučovacích zručností pre manažérov I., II. a III.

Pomáhame našim klientom, manažérom vo firmách sa naučiť koučovať svojich ľudí, rozvíjať ich potenciál a angažovanosť

2017

Rozbehli sme 78 hod. kurz 'Koučovanie na pracovisku'

Pomáhame manažérom naučiť sa koučovať, budovať koučovaciu kultúru vo svojich firmách a meniť štýl práce a komunikácie so svojími ľuďmi, ktorý je motivujúci, inšpirujúci a rozvíja ich vnútorné zdroje, čím podporujú aj rast firmy.

2018

Náš 78 hod. kurz 'Koučovanie na pracovisku' získal Akreditáciu SAKO (Slovenskej asociácie koučov)

Pomáhame manažérom naučiť sa koučovať, budovať koučovaciu kultúru vo svojich firmách a meniť štýl práce a komunikácie so svojími ľuďmi, ktorý je motivujúci, inšpirujúci a rozvíja ich vnútorné zdroje, čím podporujú aj rast firmy.