Našou víziou

je mať spokojných klientov, ktorí nás vyhľadávajú preto, lebo im pomáhame rásť, nachádzať nové možnosti, zvyšovať výkony, šetriť pritom ich vlastnú energiu a zároveň byť motivovanými a spokojnými.

Usilujeme sa o neustále zvyšovanie kvality koučovania, o dodržovanie etických a profesionálnych štandardov a rešpektovanie základných ľudských hodnôt.

Sme členmi

logo sako transp
kouci.sk icf member3m

Naši zákazníci

Sú manažéri všetkých stupňov riadenia, majitelia firiem či manažéri ľudských zdrojov, ktorí chcú:

 • zvýšiť pracovnú výkonnosť
 • dosiahnuť lepšie výsledky, pohodu v práci, menej stresu, viac strategického myslenia a menej krízového manažmentu
 • vychovávať nový typ manažérov s novým typom riadenia a vedenia ľudí s vyššou mierou samostatnosti a zodpovednosti
 • dosiahnuť zmenu postoja a myslenia ľudí
 • naštartovať proces zmeny a optimalizácie
 • prekonať svoje limity, obmedzenia a dopracovať sa k prekvapivým výsledkom
 • vyššiu odhodlanosť, sebauvedomenie a silnejšie sebavedomie

Čo prináša koučovanie

Pre človeka:
 • cieľavedomosť, istotu, odvahu,
 • samostatnosť a zvýšenú zodpovednosť,
 • splnenie cieľov a výziev doteraz nedosiahnuteľných,
 • zvýšenú výkonnosť,
 • uvoľňovanie potenciálu a zrýchlenie kariérneho rastu,
 • radosť z práce a motiváciu.
 • Tréning s následným koučovaním zvýši efektívnosť z 20 % na 80 %.
Pre tím:
 • Spoločné ciele a smer,
 • spoločné a jasné akcie,
 • stmelenie tímu,
 • zlepšenie komunikácie,
 • zvýšenie výkonnosti tímu.
Pre firmu s koučovacou kultúrou:
 • Otvorenosť, motivovaní ľudia a tím, zlepšená komunikácia,
 • súdržnosť, lojalita zamestnancov stúpa, výkonnosť firmy stúpa,
 • menej stresu a zvýšená efektivita práce, integrácia na pracovisku,
 • lepšia konkurencieschopnosť a zisk / obrat, prosperita,
 • prestíž – firma, ktorú si ľudia vyberajú – pre ktorú chcú ľudia pracovať.

2005

Vznik firmy ZMS Consulting & Coaching s.r.o.

V roku 2005 bola založená firma ZMS Consulting & Coaching s .r. o.

 

2011

Vznik 1. spoločnosti koučov ZAKO – žilinskí kouči

Spolupracujeme s ezisk.sk ktorá je vo svojom obore špička.

 

2012

Workshopy koučovacích zručností pre manažérov I., II. a III.

Pomáhame našim klientom, manažérom vo firmách sa naučiť koučovať svojich ľudí, rozvíjať ich potenciál a angažovanosť.

2017

Rozbehli sme 78 hod. kurz “Koučovanie na pracovisku”, akreditovaný v r. 2018 Slovenskou asociáciou koučov

sako logo 150Pomáhame manažérom naučiť sa koučovať, budovať koučovaciu kultúru vo svojich firmách a meniť štýl práce a komunikácie so svojími ľuďmi, ktorý je motivujúci, inšpirujúci a rozvíja ich vnútorné zdroje, čím podporujú aj rast firmy.

2019

Rozbehli sme 90 hod. kurz “Koučovanie na pracovisku”, akreditovaný v r. 2020 ICF – Medzinárodnou federáciou koučov

kouci.sk logo ACSTHPomáhame manažérom naučiť sa koučovať, budovať koučovaciu kultúru vo svojich firmách a meniť štýl práce a komunikácie so svojími ľuďmi, ktorý je motivujúci, inšpirujúci a rozvíja ich vnútorné zdroje, čím podporujú aj rast firmy.

Náš tím

Zakladatelia ZAKO

zako_slider2m

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Senior kouč, Tréner a Supervízor koučov s vášňou v oblasti koučovania na pracovisku.

zako_slider3m

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner,
HR senior konzultant.

Spolupracujúci kouči

kouci.sk profil budinska

Alexandra Budinská

PCC, MKcS

Kouč, konzultant, lektor

kouci.sk profil almasi

Ingrid Nová Almáši

PCC

Kouč, konzultant, lektor

Návrat hore