Zlatica M. Stubbs, BA, PKcS, PCC
ZMS Consulting ₻ Coaching, s.r.o.
e-mail.: info@zms-consulting-coaching.com
www.zms-consulting-coaching.com
web.: www.kouci.sk
tel.: 0421 905 985 365

Senior kouč, tréner, supervízor koučov:

Senior manažér s bohatou praxou zakladania a riadenia firiem najmä v oblasti elektrotechnického a automobilového priemyslu na medzinárodnej úrovni: Anglicko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Od roku 2000 pôsobí na trhu pri podpore firiem investujúcich v strednej Európe. Od roku 2003 sa systematicky venuje aj koučingu. Od roku 2005 striedavo žije a pôsobí aj na Slovenskom trhu vrátane role koučujúcej riaditeľky vo výrobnej automotive firme. Podpora, ktorú poskytuje je v oblasti ľudských zdrojov, transformácie koučingu do firemnej kultúry a rozvoja potenciálu manažmentu. Využíva svoj potenciál praxe výrobného, prevádzkového a riadiaceho manažmentu. Hovorí a koučuje v dvoch jazykoch – anglickom a slovenskom.
Vysokoškolské vzdelanie získala v r.1986 v Anglicku pre oblasť technológie. Svoje vzdelanie priebežne doplnila v manažmente a v koučingu. Pôsobí ako kouč pre oblasť exekutívneho a tímového koučingu a od roku 2015 aj ako supervízor a mentor koučov. Kredibilitu profesionálneho kouča PCC obhájila na úrovni medzinárodnej International Coach Federation (ICF) v roku 2015. Pôsobí vo viacerých stavovských inštitúciách na medzinárodnej úrovni. Ako Ambasádorka slovenských podnikateliek za žilinský región, rozbehla Intenzívnu Akadémiu pre začínajúce podnikateľky, kde motivuje a podporuje ženy k odvahe podnikať.
Koučingu sa systematicky začala venovať v roku 2003. Je zakladateľkou stavovskej organizácie koučov na Slovensku – Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a jej prvý predseda v roku 2006. Tiež zakladala slovenskú pobočku medzinárodnej organizácie International Coach Federation (ICF) a v roku 2008 pôsobila ako jej prezidentka. Profesionálne rozvíja povedomie o koučingu aj ako organizátorka Konferencií o koučingu na Slovensku. Od r. 2010 aktívne pôsobí v žilinskom regióne ako zakladateľ a nositeľ Združenia žilinských koučov (ZAKO). Je odborným garantom a lektorom-koučov pri realizácii workshopov a kurzu „Koučovanie na pracovisku“ pre všetky úrovne manažérskeho riadenia. K decembru 2017 má odkoučovaných vyše 1000 hodín.
Spätná väzba od manažéra firmy, kde pôsobila v roli koučujúcej riaditeľky, ktorá vystihuje všeobecne jej prácu :
„Zlatka, naliala si nám krv do žíl.“ ( 2005 )

Firemné referencie:

LGPhilips Displays Blackburn Limited, Anglicko, 2003 – 2004

High Frequency Solutions, Anglicko 2003 – 2004
Klartec spol. s r. o., Trnava, 2005 – 2006

TCP – Top Centrum podnikateliek a manažérok, Bratislava, 2005 – 2007

Full Potencial Group Limited, Marlow, Anglicko, 2006 – 2007

Lugera & Makler s. r. o. Trenčín, 2007 – 2008

Trnavská RK SOPK, Trnava, 2007

NET EXPAT S.A., Brussels, Belgicko, 2007 – 2018

WIFI Slovakia, Bratislava, 2008

Johnson Controls International – Electronics Námestovo-Slovakia a Žilina Slovakia, 2008 – 2012

Metsä Tissue, Žilina, 2010

GGB Slovakia  s. r. o. 2012 – 2014

NN Slovakia s. r. o. 2014

Kia Motors Slovakia s.r.o. 2014 – 2018

ČSOB – Československá Obchodná Banka a.s.2015 – 2018