zms events koucovanie na pracovisku 90 3.jpg

Coaching in the workplace in ENGLISH Module 3 of 60/78/90-hour course,
Koučovanie na pracovisku v ANGLIČTINE, 3. modul 60/78/90-hod. kurzu

Application of coaching in the workplace and introduction of coaching culture in business in the area of own influence

2-day module of 90 hour complete course with ICF LEVEL 1 accreditation for all those who want to learn to better communicate with their colleagues, customers, suppliers…in a different ways…and mainly more effectively.

The course consists of 3 two day modules with intensive support of coaches between the modules in a form of mutual coaching of the participants, coaching supervision and individual and group mentoring. In case of online course is duration of each module 2.5 days.

Training takes place in English language.

Price shown is for the complete 90 hour course.

Aplikácia koučingu v pracovnom prostredí a zavádzanie koučovacej kultúry do firemného prostredia v oblasti vlastného vplyvu

2-dňový modul 90-hodinového uceleného kurzu s akreditáciouLevel 1 ICF), pre každého, kto sa chce naučiť komunikovať s kolegami, klientmi, dodávateľmi,… inak a hlavne efektívnejšie.

Kurz pozostáva z 3 dvojdenných modulov s intenzívnou podporou účastníkov od koučov medzi modulmi v podobe koučovania navzájom medzi účastníkmi, na pracovisku, skupinovej supervízie a individuálneho a skupinového mentoringu… . V prípade online kurzu je trvanie každého modulu 2,5 dňa.

Výučba prebieha v anglickom jazyku.

Uvedená cena je za celý 90-hod. kurz.

Important remark:

78 hour and 60 hour training programs run in parallel with the 90 hour training, all the participants take part in all three 2-day modules together.

78 hour course – the difference is in the number of hours of mentoring and supporting activities between the modules and beyond.

60 hour course – does not include individual mentoring or Final live coaching conversation exam. However, it is a complete coaching skills training, including all theoretical, practical and interactive content of the modules with some chosen supporting activities and homework between the modules, as well as having access to other supporting activities.

90 hour COURSE WEBPAGE with a detail description.
78 hour COURSE WEBPAGE with a detail description.

APPLICATION

Dôležitá poznámka:

78-hod. a 60-hod. kurz prebiehajú súčasne s 90-hod. kurzom, všetci účastníci sa spoločne zúčastňujú všetkých troch 2-denných modulov.

78-hod kurz – rozdiel je v počte hodín mentoringu a podporných aktivít medzi modulmi a po 3. Module.

60-hod. kurz – je kompletný a ucelený tréning koučovacích zručností, vrátane celého teoretického, praktického a interaktívneho obsahu modulov 78 a 90 hodinového kurzu, s niekoľkými vybranými podpornými aktivitami, domácimi úlohami a príležitosťou sa zapojiť do iných prebiehajúcich podporných aktivít. 60 hod. kurz ale nezahŕňa individuálny mentoring ani záverečnú skúšku vo forme živého koučovacieho rozhovoru.

STRÁNKA 90-hod. KURZU s podrobným popisom.
STRÁNKA 78-hod. KURZU s podrobným popisom.
STRÁNKA 60-hod. KURZU s podrobným popisom.

PRIHLÁŠKA

Udalosť bola ukončená.

Dátum

Št - Pi, 23. - 24. máj 2024
Expired!

Čas

8:00 - 16:00

Cena

2 990 €

Ďalšie info

Prihláška

Miesto

Online - ZOOM
Online - ZOOM

Organizátor

ZMS Consulting & Coaching
Telefón
+421 905 985 365
Email
info@zms.coach

Rečník

Návrat hore