Vyzdvihujem vysokú profesionalitu organizátorov kurzu Zlatky, Jarky a Petra, ktorí v príjemnom prostredí dokázali vytvoriť výbornú tímovú atmosféru, v ktorej sa mi veľmi dobre darilo osvojovať si koučing.

Na základe spätnej väzby účastníkov kurzu, organizátori flexibilne dopĺňali do jednotlivých modulov nové tvorivé prvky, ktoré nám výrazne pomohli v napredovaní v koučingu.

Vďaka kurzu som sa stal certifikovaným koučom ZAKO s veľmi silnou motiváciou využívať koučovanie na pracovisku, s dodávateľmi, sebarozvoji a v bežnom živote. Zároveň som teraz oveľa lepším aktívnym poslucháčom. Ďakujem.

Návrat hore