Ďakujeme za veľmi dobrý kurz koučovania na pracovisku v príjemnom prostredí a skvelými ľuďmi. Na kurze sme sa naučili a na vlastnej koži otestovali rôzne techniky koučovania. Začínali sme tréningom otvorených otázok, pokračovali rozhovormi s prvkami koučovania a po intenzívnom trénovaní v rámci spoločných sedení a telefonátov sa dopracovali k ucelenejším rozhovorom.

Oceňujeme hlavne vždy prítomnu spätnú väzbu a veľký záujem v jednotlivca a jeho budovaní a osvojení si praktík kouča. Kurz bol ucelený a prevýšil očakávania, ktoré sme na začiatku mali. Dôležité však je alokovať si dostatok času na kurz aby sa neminul účinkom.

Návrat hore