zako logo8

akčné učenie

2 hod.

Akčné učenie

Súhrn

Cieľová skupina

Profesionálni kouči, ktorí sa chcú stále rozvíjať a udržiavať štandardy koučovania:

  • absolventi našich kurzov
  • kouči iných kurzov

Čo získate

  • Nové podnety aplikácie koučovania v pracovnom prostredí.
  • Kontinuálne učenie sa, rast sebavedomia v aplikácii koučovania.

Obsah

Kouči prinášajú do pléna konkrétne skúsenosti, či už svojich problémov alebo riešení.

Ako to prebieha

Štruktúrovaný priebeh zdieľania skúseností, kde kouči hľadajú nové cesty a spôsoby aplikácie, spoločné zdieľanie účastníkov, ktorí už podobné veci riešili a spoločná reflexia.

Lektor / kouč

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Profesionálny kouč, Supervízor koučov so supervíznym výcvikom, Oficiálny ICF Mentor a tréner koučov.

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner, HR senior konzultant.

Termín a miesto

Nájdete v kalendári podujatí:

  • prevažne Koučovňa ZAKO
  • alebo online
  • alebo na základe individuálnej dohody

Cena

  • Skupinovo online alebo prezenčne – 40 € / 2 hod.

 

  • kouči iných kurzov za bežnú cenu
  • absolventi našich kurzov za zvýhodnenú cenu

Fotogaléria

Predb. prihláška

Návrat hore