zako logo8

workshop

1 deň

Líder plného potenciálu

ZAKO "Základná škola" koučovania

Workshopy I., II., III.

séria workshopov pre manažérov, ktorí chcú komunikovať s kolegami koučovacím prístupom

Súhrn

Cieľová skupina

 • HR manažéri
 • všetky úrovne
  • manažérov
  • majiteľov firiem
  • interných koučov
 • a  pre každého, kto sa chce naučiť efektívnejšie komunikovať s kolegami.

Čo získate

Nové zručnosti pri práci so svojimi ľuďmi, ktoré môžu pomôcť:

 • efektívnejšie motivovať podriadených,
 • budovať svoje a ich sebavedomie,
 • objavovať ich skrytý potenciál vo vlastnom osobnostnom rozvoji.
 • Viac pohody a menej stresu ako výsledok moderného štýlu manažmentu.
 • Lepšie vzťahy na pracovisku.
 • Rýchlejšie cesty k riešeniam.
 • Prekonávanie prekážok a riešenie náročných situácií.

PODPORA PRI IMPLEMENTÁCII v cene workshopu:

Za súčasť workshopov (povinnú) v ranných alebo poobedňajších hodinách považujeme aj 4 x 2 hod. Peer koučing a Supervíziu s lektorom / profesionálnym koučom v dvojtýždňových intervaloch po workshope.

Obsah

1 deň

TEMATICKÉ OKRUHY

 • Čo je a nie je koučing
 • Základné princípy a postoje v koučovaní
 • Koučing ako nástroj moderného manažéra.
 • Koučovacie zručnosti – aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba.
 • Koučovací proces / metodológia – GROW, koučovanie zamerané na riešenia.
 • Praktické ukážky a interaktívne zapájanie.

predstavuje nadstavbu na Workshop 1

1 deň

TEMATICKÉ OKRUHY

 • Ukážka koučovacieho rozhovoru.
 • Rozvoj koučovacích zručností:
  • Koučovanie naživo, efektívne ciele, silné otázky, škálovanie a hľadanie zdrojov.
 • Aplikácia koučovania v biznise:
  • Výber relevantných procesov s konkrétnymi aplikáciami v praxi, ťažké rozhovory.
  • Koučovanie v trojiciach na vlastné témy.

predstavuje nadstavbu na Workshopy 1 a 2

1 deň

TEMATICKÉ OKRUHY

 • Rozvoj koučovacích zručností v tímových situáciách.
 • Aplikácia koučovacích zručností manažérov pri riadení tímu.
 • Modely pre tímové koučovanie.
 • GROW model v práci v tímoch.
 • Appreciative Inquiry – Oceňujúce skúmanie.
 • Walt Disney model.

1 deň

TEMATICKÉ OKRUHY

 • Majstrovstvo kladenia otázok.
 • Umenie raportu – reprezentačné systémy a práca s nimi.
 • Práca s nedobrovoľným klientom a nenásilná komunikácia.
 • Pozícia kouča – koučovanie vlastností osobnosti, profilovanie kouča.
 • TGROW – náročné rozhovory – tréning s pracovnou pomôckou.
 • Štvorkrokový model AI – tréning s pracovnou pomôckou.

Ako to prebieha

Každý workshop je 1-dňový.

Následne dostanete možnosť si objednať aj skupinovú alebo individuálnu podporu certifikovaných koučov formou koučovania a mentoringu pre každého účastníka:

 • 4 x 1 hod. – telefonické koučovanie v dvojtýždňových intervaloch
 • 4 x 2 hod. – mentoring a peer koučing na pracovisku
 • 4 x 2 hod. – supervízia na pracovisku

Lektor / kouč

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Odborný garant kurzu Koučovanie na pracovisku, senior kouč, tréner a supervízor koučov.

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner, HR senior konzultant.

Termín a miesto

Nájdete v kalendári podujatí:

 • prevažne Koučovňa ZAKO
 • alebo online
 • alebo na základe individuálnej dohody

Cena

 • 200 € za každý samostatný Workshop 1, 2, 3
 • dohodou za Workshop 4
 • 500 € za 3 workshopy spolu (platba dopredu je povinná)

Ceny sú vrátane občerstvenia počas výučby.
Počas obedňajšej prestávky od 12:00-13:00 si obed hradí účastník sám.

Fotogaléria

Predb. prihláška

Návrat hore