zako logo8

peer-koučing

2 hod.

Peer koučing

Súhrn

Cieľová skupina

Profesionálni kouči, ktorí sa chcú stále rozvíjať a udržiavať štandardy koučovania:

  • absolventi našich kurzov
  • kouči iných kurzov

Čo získate

  • Praktické skúsenosti s realizácie autentických koučovacích rozhovorov so všetkými kompetenciami ICF/SAKO.
  • Naučíte sa reflektovať svoje koučovanie, získate spätnú väzbu od iných koučov, vrátane ICF akreditovaných.

Obsah

Koučovanie v autentických témach, ktoré si účastníci prinesú.

Ako to prebieha

ON LINE alebo prezenčne v Koučovni ZAKO v Žiline.

Koučovací rozhovor prebieha v trojici tak, aby ste si mali možnosť navnímať process koučovania v role kouča, koučovaného, ale aj v role pozorovateľa.

Lektor / kouč

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Profesionálny kouč, Supervízor koučov so supervíznym výcvikom, Oficiálny ICF Mentor a tréner koučov.

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner, HR senior konzultant.

Termín a miesto

Nájdete v kalendári podujatí:

  • prevažne Koučovňa ZAKO
  • alebo online
  • alebo na základe individuálnej dohody

Cena

  • Skupinovo online alebo prezenčne – 40 € / 2 hod.

 

  • kouči iných kurzov za bežnú cenu
  • absolventi našich kurzov za zvýhodnenú cenu

Fotogaléria

Predb. prihláška

Návrat hore