Po druhýkrát, s odstupom času 4 rokov, som znovu-absolvovala výcvik Koučovanie na pracovisku. Môj zámer bol vedome pracovať počas výcviku s nastavením mysle „tabula rasa/nepopísaná tabuľa“. Som vďačná za výživných, po okraj naplnených 6 mesiacov pod supervíziou úžasných, ľudských profesionálov Zlatky Márie Stubbs, Jarky Záborskej-Kurhajcovej a Peťa Seemanna.
3×2-dňové prezenčné moduly a aktivity medzi modulmi, ako akčné učenie, skupinový a individuálny mentoring, štúdium literatúry, štrukturované reflektovanie vlastnej koučovacej praxe, skupinová supervízia, mi priniesli mnoho nových objavov, uvedomení a možností kultivovať svoje medzinárodne akceptované kompetencie kouča.
Výcvik vrelo odporúčam všetkým koučom, budúcim koučom, sympatizantom koučovania a manažérom, ktorí sú pripravení na rolu moderného lídra 21.storočia.
Ďakujem Žilinským koučom, aj účastníkom výcviku za úžasný čas sebauvedomovania a rozvoja na mojej ceste poznania.

Návrat hore