zako logo8

kurz

60 hod.

Líder plného potenciálu

ZAKO "Stredná škola" koučovania

60-hodinový kurz "Koučovanie na pracovisku"

pre každého, kto sa chce naučiť komunikovať s kolegami, klientmi, dodávateľmi,… inak a hlavne efektívnejšie.

Súhrn

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre majiteľov firiem a spoločností, top manažérov, manažérov na všetkých úrovniach riadenia, manažérov ľudských zdrojov, personál zameraný na prácu s ľuďmi a komunikáciu, napríklad s dodávateľmi, zákazníkmi, a tak ďalej, obchodných manažérov, a obchodných zástupcov, interných koučov, a ďalších odborníkov na rozvoj.

Predpoklady účasti

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • zodpovednosť, bezúhonnosť, čestnosť, rešpektovanie dôstojnosti a ľudskosti, prosociálne správanie, pozitívne nastavenie voči ostatným.

Čo získate

Po absolvovaní kurzu:

 • sa budete vedieť efektívnejšie pýtať,
 • budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.,
 • v riadení sa oslobodíte od operatívy,
 • zlepšíte strategické riadenie.

Využívaním koučovacieho prístupu sa stanú Vaši zamestnanci viac zodpovední, angažovaní a samostatní.

Získate Certifikát ZAKO o absolvovaní 60 hodín výučby koučovania.

Obsah

2 dni + 2 hodiny podporných aktivít + domáca úloha

Cieľ a témy
 • Uchopenie princípov a filozofie koučingu a koučovania.
 • Fungovanie koučovania na Slovensku, koučovské asociácie ICF a SAKo.
 • Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka, čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu.
 • Základné uchopenie 8 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF (etika, myslenie, dohoda, dôvera a bezpečnosť, prítomnosť, aktívne počúvanie, prebúdzanie uvedomenia, podpora rastu).
 • Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus – koučovanie zamerané na riešenie.
 • Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov (jeden lektor na 3-4 účastníkov).

Účastník:

 1. sa zúčastní minimálne 2 hodín – vyberie si z možností:
  • Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
  • Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom – koučom formou Akčného učenia – sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 2. vypracuje písomnú reflexiu z pracoviska a odporúčanej literatúry.

2 dni + 2 hodiny podporných aktivít + domáca úloha

Cieľ a témy
 • Akčné učenie – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 • Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku:
  • Aplikácia koučovania pri živých rozhovoroch – rozvoj kompetencí, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni a nové koučovacie nástroje a procesy.
  • Tímový koučing (GROW, Appreciative Inquiry – Oceňujúce skúmanie, Walt Disney).

Účastník:

 1. sa zúčastní minimálne 2 hodín – vyberie si z možností:
  • Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
  • Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom – koučom formou Akčného učenia – sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 2. vypracuje písomnú reflexiu z pracoviska a odporúčanej literatúry.

2 dni

Cieľ a témy

Upevniť svoj vlastný koučovací prístup, naučiť sa koučovať v typických firemných stickies a ako budovať koučovaciu kultúru.

 • Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 • Rekapitulácia základných zručností 1-8 podľa ICF.
 • Aplikovanie koučovania v pracovných interakciách, napr. rozvojové a motivačné rozhovory, spätná väzba, náročné pracovné rozhovory a mikrorozhovory.
 • Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.
 • Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

Ako to prebieha

Kurz pozostáva z 3 dvojdenných modulov s intenzívnou podporou účastníkov od koučov medzi modulmi (v podobe koučovania navzájom medzi účastníkmi a skupinovej supervízie). V prípade online kurzu je trvanie každého modulu 2,5 dňa.

Počet účastníkov: min. 6 – max. 12.

Kurz je výnimočný v tom, že 3 – 4 účastníci sú podporovaní jedným profesionálnym koučom. Okrem zamerania na rozvoj koučovacích zručností je kurz vysoko zameraný na ich aplikáciu.

Jazyk výučby

Kurz prebieha v slovenskom aj anglickom jazyku.

Lektor / kouč

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Odborný garant kurzu Koučovanie na pracovisku, senior kouč, tréner a supervízor koučov.

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner,<br>HR senior konzultant.

Termín a miesto

1. Modul

22. – 23. február 2024, osobne v Chateau Gbeľany
29. február – 1. marec 2024 + 7. marec 2024, online cez ZOOM v anglickom jazyku
19. – 20. september 2024, osobne v Chateau Gbeľany

Termíny medzimodulových podporných aktivít (peer koučing a skupinová supervízia) budú upresnené na konci daného modulu.

2. Modul

14. – 15. marec 2024, osobne v Chateau Gbeľany
18. – 19. apríl 2024 + 25. apríl 2024, online cez ZOOM v anglickom jazyku
24. – 25. október 2024, osobne v Chateau Gbeľany

Termíny medzimodulových podporných aktivít (peer koučing a skupinová supervízia) budú upresnené na konci daného modulu.

3. Modul

2. – 3. máj 2024, osobne v Chateau Gbeľany
23. – 24. máj 2024 + 30. máj 2024, online cez ZOOM v anglickom jazyku
28. – 29. november 2024, osobne v Chateau Gbeľany

Absolvovaním 60 hodín výučby je kurz ukončený. Absolvent získa ZAKO certifikát o absolvovaní 60-hodinového koučovacieho vzdelania.

Uzávierka prihlášok

1 týždeň pred začiatkom kurzu.

Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov.

Cena a platobné podmienky

Cena celého 60-hodinového kurzu je 1790 € – nie sme platcom DPH.

Cena je vrátane občerstvenia, obedov a večere. Ubytovanie si hradí klient sám.

Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy.

Klient uhrádza platbu za celý kurz dopredu a bezhotovostne, na základe vystavenej faktúry.

 

Storno podmienky

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z výcviku je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.

Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom výcviku. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom výcviku je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.

V prípade predčasného ukončenia výcviku z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.

Klient môže prestúpiť do iného výcviku, ktorý poskytujeme do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie výcviku, prípadne presunúť platbu za výcvik na inú osobu.

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.

Písomným prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Fotogaléria

Absolventi kurzu

 

Povedali o kurze

Prihlásiť sa na kurz

Prihlasovaci formular (#2)

Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte so Zásadami spracovania osobných údajov pre účely spätného kontaktovania.

 

Návrat hore