300 logo sako akredit2

kurz

78 hod.

Líder plného potenciálu

ZAKO "Univerzita" koučovania

78-hodinový kurz "Koučovanie na pracovisku" akreditovaný SAKo

ucelený výcvik koučovania v pracovnom prostredí,
akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov (SAKo).

Súhrn

Cieľová skupina

 • HR manažéri
 • všetky úrovne
  • manažéri
  • majitelia firiem
  • interní kouči
 • každý, kto sa chce naučiť komunikovať s kolegami, klientmi, dodávateľmi inak a hlavne efektívnejšie.

Čo získate

Po absolvovaní kurzu:

 • sa budete vedieť efektívnejšie pýtať,
 • budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.,
 • v riadení sa oslobodíte od operatívy,
 • zlepšíte strategické riadenie.

Využívaním koučovacieho prístupu sa stanú Vaši podriadení viac zodpovedníangažovaní a samostatní.

Podmienkou udelenia certifikátu je absolvovanie 78 hodín a úspešné absolvovanie skúšky.

Obsah

2 dni – 18 hodín

Cieľ a témy
 • Uchopenie princípov a filozofie koučingu a koučovania.
 • Realizácia koučingu na území SR – asociácie ICF a SAKo.
 • Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka, čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu.
 • Základné zručnosti podľa ICF  1-8 (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).
 • Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus – koučovanie zamerané na riešenie.
 • Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov (jeden lektor na 3-4 účastníkov).

6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a z odporučenej literatúry + mentoring.

Účastník sa zúčastní:

 1. Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
 2. Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 3. Individuálneho mentoringu.

2 dni – 20 hodín

Cieľ a témy
 • Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku
 • Aplikácia koučovania pri živých rozhovoroch – rozvoj kompetencí, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni a nové koučovacie nástroje a procesy.
 • Tímový koučing (GROW, AI, Walt Disney), skupinové koučovanie, direktívny alias nedirektívny štýl manažmentu.

6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a z odporučenej literatúry + mentoring.

Účastník sa zúčastní:

 1. Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
 2. Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 3. Individuálneho a skupinového mentoringu.

2 dni – 18 hodín

Cieľ a témy

Upevniť svoj vlastný koučovací prístup, naučiť sa koučovať v typických firemných situáciách a ako budovať koučovaciu kultúru.

Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

 • Rekapitulácia základných zručností podľa ICF 1-8.
 • Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.
 • Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

1 deň

Účasť na záverečnej skúške je povinná pre všetkých účastníkov.

Prítomnosť ostatných účastníkov kurzu na skúškach je súčasťou výučby. Účastníci, ktorí nie sú skúšaní sledujú koučovací rozhovor skúšaného a spoločne poskytujú skúšanému spätnú väzbu.

V prípade menšieho počtu účastníkov sa počet hodín doplní výučbou.

Podmienkou udelenia certifikátu je absolvovanie 78 hodín a úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.

Ako to prebieha

Kurz pozostáva z 3 dvojdenných modulov s intenzívnou podporou účastníkov od koučov medzi modulmi (v podobe koučovania navzájom medzi účastníkmi, na pracovisku, individuálneho mentoringu…). V prípade online kurzu je trvanie každého modulu 2,5 dňa.

Počet účastníkov: min. 6 – max. 12.

Kurz je výnimočný v tom, že 3 – 4 účastníci sú podporovaní jedným profesionálnym koučom plus okrem zamerania na rozvoj koučovacích zručností je kurz vysoko zameraný na ich aplikáciu.

Lektor / kouč

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Odborný garant kurzu Koučovanie na pracovisku, senior kouč, tréner a supervízor koučov.

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner, HR senior konzultant.

Termín a miesto

Kurz v slovenskom jazyku prebieha osobne v Chateau Gbeľany – zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku v súlade s prírodou.
Kurz v anglickom jazyku prebieha online. V prípade online kurzu je výučba rozdelená na viac dní , než v prípade prezenčného. Lektori pri tomto type vzdelávania poskytujú rozšírenú podporu účastníkom už počas trvania kurzu.

1. Modul

22. – 23. február 2024, osobne v Chateau Gbeľany

29. február – 1. marec 2024, 7. marec 2024, online cez ZOOM v anglickom jazyku

19. – 20. september 2024, osobne v Chateau Gbeľany

plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené.

2. Modul

14. – 15. marec 2024, osobne v Chateau Gbeľany

18. – 19. apríl, 25. apríl 2024, online cez ZOOM v anglickom jazyku

24. – 25. október 2024, osobne v Chateau Gbeľany

plus 3×2 hod. Peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené.

3. Modul

2. – 3. máj 2024, osobne v Chateau Gbeľany

23. – 24. máj 2024, 30. máj 2024, online cez ZOOM v anglickom jazyku

28. – 29. november 2024, osobne v Chateau Gbeľany

Ukončením kurzu je skúška v dohovorenom termíne.

Uzávierka prihlášok

1 týždeň pred začiatkom kurzu.

Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov.

Cena

celého kurzu je 2590 Eur – nie sme platcom DPH.

Cena je vrátane občerstvenia, obedov a večere a podpory počas 3 – 4 mesiacov po ukončení kurzu.

Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy.

Klient uhrádza platbu za celý kurz dopredu a bezhotovostne, na základe vystavenej faktúry.

Ubytovanie si hradí účastník sám.

Storno podmienky

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.
Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom kurzu. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom kurzu je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.
V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.
Klient môže prestúpiť do iného kurzu, ktorý poskytujeme do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie kurzu, prípadne presunúť kurzovné na inú osobu.

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.

Písomným prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Fotogaléria

Absolventi kurzu

 

Povedali o kurze

 

Prihlásiť sa na kurz

Prihlasovaci formular (#2)

Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte so Zásadami spracovania osobných údajov pre účely spätného kontaktovania.

 

Návrat hore