zako logo8

supervízia

2 hod.

Supervízia

Súhrn

Cieľová skupina

Profesionálni kouči, ktorí sa chcú stále rozvíjať a udržiavať štandardy koučovania:

 • absolventi našich kurzov
 • kouči iných kurzov

Čo získate

Osobný rozvoj kouča pod vedením Supervízora koučovania.

Obsah

Spoločne so supervízorom sa zameriavate na absolvované koučovacíe rozhovory s vašimi klientami.

Deje sa to formou osobnej reflexie na časti vašich rozhovorov alebo na rozhovor ako celok, na preukázané kompetencie, na budovanie vzťahu s klientom, na prípadné etické dilemy a ďalšie oblasti vášho rozvoja ako kouča.

V prípade skupinovej supervízie sa do reflexie zapájajú aj ostatní prítomní kouči, kde si svojimi koučovacími otázkami pomáhajú v reflexii danej témy, poprípade zdieľajú svoje osobné skúsenosti v danej oblasti.

Ako pri individuálnej, tak aj pri skupinovej supervízii je možné využiť viaceré modely, ktoré napomáhajú reflektovať. Jedným z nich je aj akčné učenie – štruktúrovaná forma reflexie a zdieľania.

Ako to prebieha

Individuálne aj skupinovo.

Supervízia je forma sebareflexie, kde supervízor pomáha koučovi reflektovať o jeho praxi, zvyšovať jeho sebauvedomenie a tým aj jeho kompetencie a to z troch uhlov pohľadu:

 1. normatívny – utvrdenie o profesionálnych kopentenciách a etike kouča
 2. rozvojový – rozvoj a rast kouča v jeho kompetenciách a praxi ako kouč
 3. podporujúci – podpora kouča v prípade neistoty

Supervízor / kouč

Zlatica Maria Stubbs

PCC, MKcS

Profesionálny kouč, Supervízor koučov so supervíznym výcvikom, Oficiálny ICF Mentor a tréner koučov

Termín a miesto

Nájdete v kalendári podujatí:

 • prevažne Koučovňa ZAKO
 • alebo online
 • alebo na základe individuálnej dohody

Cena

 • Skupinová supervízia online 2 hod. (min. 4 účastníci) – 50 € / 1 osobu
 • Balík 4 podporných aktivít v roku 2022 –  160 €/osobu
 • Individuálna supervízia online alebo prezenčne 1 hod. – dohodou
 • kouči iných kurzov za bežnú cenu
 • absolventi našich kurzov za zvýhodnenú cenu

Fotogaléria

Predb. prihláška

Návrat hore